Ekocentrum

KURZ EVVO PRO PEDAGOGY

(formou jednodenních seminářů)

- 4.9.2009 - 16.30
Zařazení EVVO v Rámcovém programu předškolní výchovy + Inovativní metody EVVO.

- 16.10. 2009 – 16.30
Stopy a stopičky + Cizokrajné ovoce.

- 6.11.2010 – 16.30
Tvoření z přírodních materiálů.

- 28.11. 2010 – 13.30
Trvalá udržitelnost a permakultury.
Trvalá udržitelnost z pohledu ekologa.

- 22.1.2010 – 13.30
Trvalá udržitelnost z pohledu klimatologa.
Trvalá udržitelnost z pohledu filosofa

- 19.2.2010 – 16.30
Ekoetika. Trvale udržitelný život je životem v plnosti

- 12.3.2010 – 16.30
Vývoj vztahu člověka k životnímu prostředí

- 9.4.2010 – 16.30
Poznávání přírody všemi smysly

- 30.4.2010 16.30 + 1.5.2010 – 7.00
Co víme o ptácích + vítání ptačího zpěvu

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  Aktuality  Kurz EVVO - jednodenní semináře