Ekocentrum


Pozvání k účasti na akreditovaném kurzu EVVO pro učitele na téma:
Příroda – živá učebnice ekologie

Číslo akreditace MŠMT: 15 669/2010-25-354

Témata vzdělávacího programu:

Environmentální výchova – cíle a obsah.
Didaktické aspekty EV – metody a formy.
Pozorování, pokusy, smyslové poznávání, práce s informačními zdroji, práce.
Environmentální výchova v projektovém vyučování.
Les jako ekosystém.
Les z hlediska historie krajiny, sukcese, významu a ochrany.
Seznámení s vybranými stromy a keři.
Houby, mykorrhiza, seznámení s vybranými druhy.
Lišejníky a jejich indikační význam.
Rašeliniště jako ekosystém, mechorosty.
Životní prostředí – základní pojmy a souvislosti.
Vývoj vztahu člověka k životnímu prostředí.
Životní prostředí a novozákonní etika.
Výchova k péči o životní prostředí.
Trvale udržitelný život.
Přírodní zdroje – obnovitelné, neobnovitelné.
Životní prostředí – jeho složky a jejich znečištění (voda, vzduch, půda…).
Odpady a jejich využití, problematická recyklace.
Odpady a jejich tvůrčí využití.
Domácí ekologie.
Prvky lesní MŠ v českých MŠ.
Odpady a jejich tvůrčí využití.
Zahradničíme v souladu s přírodou.
O čem vypráví geologie: na příkladu okolí Svatého Jana pod Skalou

Další témata mohou být zařazena dle aktuální situace.

40hodinový kurz bude probíhat v období od září 2010 do začátku dubna 2011 trojím způsobem:

  • vždy v pátek cca 1x měsíčně (4-6 hodin) v termínech 24.9.2010, 22.10.2010, 12.11.2010, 10.12.2010, 21.1.2011, 18.2.2011, 18.3.2011;
  • během tří podzimních víkendů (8 hodin denně) v termínech: v sobotu 23.10. a v neděli 24.10.2010, v sobotu 13.11. a v neděli 14.11.2010 a v sobotu 11.12.2010 (ubytování bude za účastníky uhrazeno);
  • během tří zimních a jarních víkendů (8 hodin denně) v termínech: v sobotu 19.2. a v neděli 20.2.2011, v sobotu 19.3. a v neděli 20.3.2011 a v sobotu 9.4.2011 (ubytování bude za účastníky uhrazeno).

Kurz je v uvedených termínech poskytován účastníkům zdarma, každý z účastníků obdrží certifikát. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu ekocentra či e-mailem.

Kontakt:
Dr. Rostislav Fellner, CSc., 311672461, 314501281
CEVV – Ekocentrum Kavyl, Svatý Jan pod Skalou 2, 266 01 Beroun,
www.ekocentrum.eu, kontaktní e-mail: info@ekocentrum.eu; info@svatojanskakolej.cz

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  Aktuality  Kurz EVVO