Ekocentrum

Cíle Ekocentra Kavyl


Ekocentrum Kavyl je zařízení občanského sdružení, které vzniklo pod názvem Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou (Ekocentrum Kavyl) v roce 1995. Ekocentrum Kavyl zpočátku působilo při Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou a i poté, co získalo možnost působit v samotné budově Ekocentra Kavyl, se Svatojánskou kolejí nadále úzce spolupracuje.


Jeho cílem je především:


 • 1. poskytování ekologických programů pro MŠ a ZŠ, pro pedagogy, pro rodiny s dětmi, pro seniory a pro děti se speciálními potřebami;

 • 2. vytváření metodického střediska pro environmentální výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku;

 • 3. péče o památky ve zdejší lokalitě;

 • 4. informační činnost – poskytování informací a materiálů o CHKO Český kras, pořádání přednášek, vycházek a exkurzí s odborným průvodcem;

 • 5. výzkumná činnost na území CHKO Český kras;

 • 6. publikační činnost – s finanční podporou Středočeského kraje, Ministerstva školství a mládeže, případně dalších finančních přispěvatelů, jsou připravovány do tisku odborné články ve formě preprintů či reprintů Fragmenta Ioannea a z nich je vždy sestaven publikován souhrnný sborník Fragmenta Ioannea Collecta (ISSN 1214-5041)

 • 7. osvětová činnost pro veřejnost (výstavy, semináře, kurzy, konference)

 • 8. spolupráce se Svatojánskou kolejí – vyšší odbornou školou pedagogickou:
  • personální
   - učitelé ze školy, jsou odbornými lektory Ekocentra;
   - studenti vedou některé programy, píší absolventské práce na témata z ekologické výchovy;
  • prostorová
   - do jara 2007 Ekocentrum využívalo knihovnu, učebny, dílny, zahradu školy a i v současné době je při různých akcí nadále používá;
   - společná péče o farmářský koutek.
Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020