Ekocentrum

INTERPRETAČNÍ KURZ TAO TE ŤINGU

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická a Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou ve spolupráci s Konfuciovou akademií a Katedrou asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v olomouci Vás zvou na interpretační kurz TAO TE ŤINGU ve Svatém Janu pod Skalou.

Termín jedenáctého setkání: 9.1.-10.1.2010, začátek je v sobotu od 13.30 hod., konec v neděli v 15.30.

Téma setkání: rychlé ohlédnutí za 1. - 6. kapitolou, rekapitulace 7. a 8. kapitoly, reflexe 9. kapitoly a text 10. kapitoly.

Interpretační kurz TAO TE ŤINGU je určen všem zájemcům, kteří mají touhu se aktivně podílet na pokusu o alternativní interpretaci některých částí TAO TE ŤINGU, základního spisu taoismu, jedné z nejpozoruhodnějších kanonických knih staré číny a současně jedné z nejpřekládanějších knih na světě. Předchozí znalost čínštiny není podmínkou pro účast na tomto kurzu.

Organizační zabezpečení : semináře probíhají o víkendech v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické (případně v přednáškovém sále ekocentra kavyl) ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun.

Těžiště každého setkání spočívá v seznámení se s příslušnou kapitolou (kapitolami) TAO TE ŤINGU v originále, s jejím „doslovným“ překladem, jejími běžnými překlady do češtiny, slovenštiny a angličtiny, s alternativními možnostmi překladu plynoucí z jazykového (znakového), kulturního či sémantického kontextu, s proměnami textu v různých verzích (ma wang dui, guodian aj.).

Účastnický poplatek : 350,- Kč za jednorázovou účast na víkendovém setkání kurzu, včetně získání studijních textů probíraných na příslušném semináři. 3260,- Kč pro pravidelné účastníky na všechna víkendová setkání v prvním pololetí 2010 předem, včetně získání všech studijních textů. dále si účastník hradí podle potřeby ubytování (180,- kč na noc).

Přihlášky a informace: info(zavináč)svatojanskakolej.cz


Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020