Ekocentrum
2.10.2010

Ekocentrum KAVYL

Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická

Ekologická sekce České křesťanské akademie a Ekumenická rada církví v ČR

Vás zve na

DEN VDĚČNOSTI ZA STVOŘENÍ

2. ŘÍJNA 2010

v ekocentru Kavyl a ve Svatojánské koleji

ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna

téma:

Příroda jako zjevení


Program

 • 9.30 Vzdáváme Ti chválu
 • Jen mít oči k vidění (Hana Zezulová)
 • 10.30 - 12.00 Dílny - vyberte si
  1. Dílna výtvarná „Hrajeme si a objevujeme Grafiku“. Příroda věčná inspirace (ak. mal. Kamila Šilhánová)
  2. Dílna hudební „ Všechny barvy světa". Hudební pohádka v pohybu inspirovaná putováním krále po čtyřech královstvích barev. (Mgr. Pavla Sovová)
  3. Dílna pracovní : "Jen si děti všimněte …“ Tvoření z rozmanitých přírodních materiálů včetně lýka a papírových provázků (Ludmila Melková)
 • 12.00 - 13.00 oběd
 • 13.00 - 14.55 Zábavná zastavení pro děti
 • 13.15 - 14.45 Od změny klimatu ke změně člověka (RNDr. Jiří Nečas)
 • 15.00 Stůl hojnosti - Díkůvzdání za stvoření a úrodu

PROJEKT BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ MŠMT

Přihláška ke stažení:

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  Akce pro veřejnost puvodni  Den vděčnosti