Ekocentrum

AKTUÁLNĚ

Vzhledem k pandemii koronaviru musíme odložit zahájení běžného provozu ekocentra Bacín na pozdější dobu. Mezitím nabízíme jednu akci, která by se snad již mohla uskutečnit: Letní školu čínštiny 2020 . Podpoříte nás svou účastí?
!!!POZOR ZMĚNA!!!

Centrum ekologického výzkumu a výchovy, z.s., ukončuje ke konci roku 2019 činnost ve svém zařízení „Ekocentrum Kavyl“ ve Svatém Janu pod Skalou čp. 2.

V průběhu roku 2020 obnoví svou činnost v novém zařízení „Ekocentrum Bacín“ ve Všeradicích čp. 1 v Zámeckém dvoře (kancelář u vstupu od parkoviště vlevo).

Programy a akce bude nabízet v obdobném rozsahu jako poskytovalo dříve. Sledujte naše webové stránky. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Vítáme Vás na stránkách Centra ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou!

logo CEVV Kavyl

Ekocentrum Kavyl je označení historické budovy, ve které od jara 2007, po dokončení přestavby přízemí, působí občanské sdružení, které vzniklo pod názvem Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou (Ekocentrum Kavyl) již v roce 1995. Ekocentrum Kavyl zpočátku působilo při Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou a i poté, co získalo možnost působit v samotné budově Ekocentra Kavyl, se Svatojánskou kolejí nadále úzce spolupracuje.

přednáškový sál v Ekocentru Kavyl   vchodové dveře   výstavní sál v Ekocentru Kavyl
Ekocentrum Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou vzniklo s podporou Správy chráněné krajinné oblasti Český kras a Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické. Vznik ekocentra v tomto místě byl doporučen již v předchozích studiích zahraničních expertů (Landscape Stewardship Exchange 2000) a zejména se stal součástí podmínek pro udělení prestižního Diplomu Rady Evropy Národní přírodní rezervaci Karlštejn.


Vznik zdejšího ekocentra byl podpořen i skupinou odborníků na ekomuzea a interpretaci kulturního a přírodního dědictví (zasedání, únor 2002, Svatý Jan pod Skalou). V roce 2002 byla zahájena rekonstrukce budovy s podporou SFŽP s cílem zřídit v jejím přízemí ekocentrum KAVYL. Tuto akci podpořili a doporučili odbor životního prostředí a zemědělství i odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Správa CHKO Český kras i Okresní úřad v Berouně.


Po otevření zprovozněných prostor Ekocentra Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou se ekocentrum stalo velmi aktivním nositelem programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v regionu i ve Středočeském kraji. V letech 2007-2008 například uskutečnilo více jak 250 akcí v místě i v mnoha dalších lokalitách Středočeského i Plzeňského kraje v rámci projektu OPRLZ podpořeného z prostředků ESF.V první polovině 2009 realizovalo již 45 akcí.

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  O Ekocentru Kavyl