Ekocentrum

Zde naleznete dotazy z naší ekoporadny...


Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu http://www.ekocentrum.eu nebo na adrese http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně. Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.
Mám zahrádku v zahrádkové kolonii na Kraví hoře. Spousta mých spoluzahrádkářů na podzim touto dobou pálí listí, což bývá mimo jiné zdrojem nevole spoluobčanů v okolí. Nechápu, proč listí radějí nekompostují. Může se padané listí kompostovat nebo je lepší jej spálit?

Ano, listí patří k nejdůležitějším materiálům ke kompostování v zahradě. Pokud možno, smícháme společně listí různých druhů listnáčů. Aby se listy na sebe příliš nelepily, je účelné je rozmělnit drtičem nebo travní sekačkou. Před založením promícháme listí s půdou, hnojem nebo kompostem v poměru 2 : 1.

Některé druhy se hůře rozkládají, k nim patří například listy dubu, kaštanu, topolu, břízy a akátu. Protože při kompostování těchto druhů listí, zejména dubu, se uvolňují třísloviny, které vedou k okyselování kompostu, lze tyto druhy listí využívat k přípravě kompostu pro kyselinomilné druhy rostlin (například rhododendrony).

Zdroj: Kalina, M.: Kompostování a péče o půdu. Praha: Grada, 2004.

 

Mohu kompostovat také listí ořešáku?

Také listí z ořešáku se obtížnějíi rozkládá, a proto je někteří zahrádkáři spalují, dávají do popelnic, vyvážejí do lesa apod. Zbavují se však tím cenné organické hmoty a potřebných živin pro rostliny.

Aby toto listí zetlelo bez problémů, musí se kompostovat ve směsi s jiným materiálem (například společně s kuchyňskými odpady). Samotné listí zetlí sice také, ale potřebuje zaprvé vyrovnávací dávku dusíku (např. 200 až 400 ml kapalného hnojiva DAM 390 v 10 l vody na 1 m³) a za druhé podstatně delší dobu tlení. Když však listí ořešáku na podzim rozřežeme společně například se zbytky letniček a trvalek, může být kompost hotový již na jaře příštího roku. Listí ořešáku můžeme přidávat také do pařeniště.

Zdroj: Kalina, M.: Kompostování a péče o půdu. Praha: Grada, 2004.

 

Občas pozoruji přes den zaplé veřejné osvětlení. Zpravidla vypíná až po poledni. Často jsem si říkal, že se na někoho obrátím se stížností, připadá mi to jako zbytečné mrhání energií i penězi, ale nevím, na koho. Poraďte mi, na koho se mám obrátit, když pozoruji tento problém?

Veřejné osvětlení je v kompetenci příslušného městského úřadu. Veřejné osvětlení je podle zákona o veřejných komunikacích příslušenstvím pozemních komiunikací a vlastní je obec nebo správce komunikace. Správu veřejného osvětlení v Brně nyní zajišťují Technické sítě Brno, a. s. (O provoz a správu osvětlení se stará městská akciová společnost Technické sítě Brno.

Obraťe se proto na magistrát vaší městské části (ve Vašem případě Brno – Nový Lískovec). Příslušný magistrát případnou závadu či stížnost okamžitě předává správci sítě (TSB), kompetentní osoba, která je ve spojení s dispečinkem Technických sítí Brno, jenž na dálku řídí rozsvícení a zhasnutí světel. Uvědomte si však, že některá světla mohou svítit i ve dne z jiného důvodu. Tímto způsobem pracovníci technických sítí dohledávají poruchy na osvětlení (a zabezpečují opravy). A není to zase tak výjimečná událost. Může za tím stát vandalismus, úmyslné ničení zařízení spojených s provozem osvětlení (ať samotné světlo či zařízení kabelového vedení) se ve velkých městech jako je Brno objevuje i několikrát do měsíce. Občasně rozsvícené veřejné osvětlení přes den tedy nemusí být automaticky nedbalost. Objevuje-li se problém ale příliš často, určitě bych se informoval o příčinách tohoto stavu.

Zdroje: wikipedia http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/lampy-svitici-ve-dne-take-kvuli-vandalum20110814.html

 

Který operační systém je ekologicky nejšetrnější?

Záleží na tom, co myslíte pod pojmem ekologický. Zda máte na mysli energetickou úspornost nebo io další kritéria. Základním informačním zdrojem pro toto by měly být stránky (případně odkazy a literatura) věnované zelenému úřadování – www.zeleneuradovani.cz. Naleznete zde řadu odkazů a rad, jak se při samotném kupování a následném nastavení kancelářské techniky řídit. Obecné doporučení v tomto směru asi neexistuje. (Není známa žádná studie, která by toto zevrubně analyzovala.)

Jakkoliv ... výrazně ušetřit můžete pomocí optimalizace nastavení operačního systému. Rad, jak toho docílit, je celá řada a záleží na typu operačního systému, jaké možnosti v tomto směru nabízí – některé z možností, jak toho docílit, naleznete na odkazu níže...článek je ovšem staršího data a novější operační systémy již nabízejí další možnosti...... Další informace v článku - http://earchiv.chip.cz/cs/earchiv/vydani/r-2008/chip-05-2008/nizsi-spotreba-stejny-vykon-05-08.html

 

Kam mám zavolat, když vidím podezřelé kácení stromů?

Tuto situaci musí umí nezávisle posoudit jen Česká inspekce životního prostředí. Jste-li svědkem toho, že strom je právě kácen, je třeba zohlednit následující. Pokud strom roste na pozemku fyzické osoby a obvod jeho kmene ve výšce 130 cm je menší než 80 cm, může být strom pokácen bez vydání povolení. Pokud však máte za to, že tomu tak není, volejte odbor životního prostředí příslušného obecního úřadu, v jehož obvodu ke kácení došlo, a ptejte se, zda bylo vydáno povolení. Pokud nebylo, strom byl vykácen bez povolení – kontaktujte ČIŽP, která může dát pachateli pokutu. I pokud bylo vydáno povolení, může ČIŽP v některých případech udělit pokutu – a to pokud strom byl pokácen v rozporu s podmínkami vydaného povolení (například mimo vegetační klid), nebo před nabytím právní moci. Je proto dobré se na tyto skutečnosti informovat a v případě pochybností kontaktovat ČIŽP. (Pokud je však strom již pokácen a ke kácení došlo bez vědomí majitele, volejte rovnou policii – může se jednat o trestný čin.) Ještě v jednom případě může být strom pokácen i bez vydání povolení – pokud je zdrojem bezprostředního ohrožení. I v tomto případě ale musí být kácení do 15 dnů ohlášeno odboru životního prostředí. Posoudit, zda byl strom opravdu zdrojem bezprostředního ohrožení, může odbor ŽP nebo ČIŽP.

Zvláštní kategorii pak tvoří stromy rostoucí u silnice, železnice, vodního toku nebo vedení vysokého napětí – není nutné povolení, ale kácení musí být oznámeno odboru životního prostředí. ČIŽP může prověřit, zda kácení proběhlo podle zákona. Pokud nechcete podstupovat celou tu složitou proceduru s byrokraty, je zde ještě možnost obrátit se na občanské sdružení Arnika, jež dlouhodobě monitoruje kácení stromů na území ČR a buď rovnou pomůže nebo podá odbornou radu. Řadu užitečných informací naleznete také na stránkách Arniky:

http://arnika.org/stromy

http://arnika.org/jak-zabranit-kaceni

http://arnika.org/kaceni-stromu-vzory

Naleznete zde i přehledný on-line formulář podnětu k zahájení šetření ve věci kácení nebo poškozování dřevin rostoucích mimo les, který můžete ihned odeslat Oblastnímu inspektorátu ČIŽP ve vašem kraji:

http://arnika.org/odeslete-podnet-inspekci

 

Koho mám požádat o odbornou radu, když bych chtěla v obci postavit čapí hnízdo?

Ve svém okolí znám jediného člověka, který by se touto problematikou zabýval, a tím je zoolog Mojmír Vlašín, na něhož Vám mohu zprostředkovat kontakt. Vím o několika úspěšných projektech, které realizoval na jižní Moravě. Nejdůležitější je sehnat v obci alespoň desetimetrový, nejlépe betonový, sloup, na nějž by bylo možné kovovou hnízdní část zasadit. Tak by to bylo mnohem levnější, cena za kompletní provedení se může vyšplhat až do výše desítek tisíc korun. Přesnější informace by Vám ale poskytl pan Vlašín.

 

Jak mám nejúčinněji bojovat se slimáky na zahradě a nepoužívat násilné metody jako je solení nebo stříhání, které mi vadí?

e dobré si vyjasnit, jaké slimáky máte vlastně na mysli. Naši původní slimáci totoiž zpravdila škodí spíše výjimečně a pokud máme na zahradě dostatek volně žijících živočichů, skončí většina slimáků jako jejich potrava, buď ještě dříve, než se stačí vylíhnout z vajíček nebo těsně po vylíhnutí. I tito se však za jistých okolností (příliš mnoho chemie, málo úkrytů pro volně žijící živočichy apod.) mohou přemnožit. Potom lze doporučit jedině ochranu rostlin suchými materiály (piliny, sláma, písek, jehličí...), které slimáci obtížně a neradi překonávají, protože je připravují o sliz. Namísto agresivní soli můžete použít jiný odpudivý materiál, a to popel, který se slizem reaguje podobně jako sůl, tedy leptá. Slimáci také údajně neumí lozit přes převisy, tedy ochrana důležitých plodin jakýmkoliv materiálem, který má ven zahnutý okraj, bude účinná. Daleko horší je to v případě se zavlečeným do oranžova zbarveným plzákem luisitánským, u nás známým jako španělský slimák. Ten má daleko větší produkci slizu, proto se mu dobře daří i v sušších oblastech, lépe překonává suché materiály a u nás prakticky nemá přirozené nepřátele. Prostě je naši živočichové nežerou. Jeden můj známý je trpělivě sbírá do zavařovací sklenice a večer co večer odnáší ven do lesa, kde je vypustí. Pokud máte větší zahradu, mohu doporučit jediný spolehlivý způsob, jak se plzáka luisitánského bezpečně zbavit – pořiďte si kachnu "Indický běžec". Jejich chov je nenáročný, navíc jde o krásného, byť na pohled trochu legračního, ptáka, který bude ozdobou každé zahrady. A hlavně zbožňují španělské plzáky! Znám osobně několik přátel, kteří Indické běžce chovají a nemohou si je od té doby vynachválit. Děti tyto kachny přímo milují. Informace o chovu Indického běžce v ČR najdete zde - http://www.indickybezec.com/

 

Lze zakoupit tzv. domečky pro hmyz pro pedagogické účely?

Ano, domečky pro hmyz jsou dnes oblíbenou pedagogickou pomůckou. Bohužel, jejich pořizovací cena je stále dosti drahá. Pokud jste manuálně zručná, doporučuji si požadovaný domeček vyrobit. Také děti uvítají, pokud se mohou na výrobě domečku podílet a vidět, jak jeho výroba vzniká a co obnáší, než když dostanou do ruky již zakoupenou věc. Nejdůležitější je nabídnout dostatečné množství dutin. K tomu účelu jsou nejvhodnější nastříhaná stébla rákosu (cca 10 cm dlouhá) naskládaná do zhotoveného rámu či trubky. Otvory však mohou vzniknout i vyvrtáním do dřevěného špalku či jinými způsoby. Chránit před deštěm a větrem. Nějaké domečky a inspiraci k jejich stavění najdete zde - http://harmonicka-zahrada.cz/Tipy-triky-rady/Domecky-pro-hmyz Samozřejmě jde ale zakoupit již hotové výrobky, o jejich cenových relací si můžete udělat představu například zde - http://www.buttry.eu/domecky-pro-hmyz/nabidka/ Protože bydlíte nedaleko, mohu vám doporučit navštívit Dům ochránců přírody v Brně na Panské ulici, kde si můžete některé domečky prohlédnout a případně i zakoupit.

 

Jak se recyklují PET lahve a co se z nich v ČR vyrábí převážně? Je recyklovaný PET opravdu tak dobře využitelný materiál? Mám tendenci považovat třídění pet lahví spíše za módní záležitost a vlastně úlitbu svědomí, vzhledem k ostatní aktivitám, jímž zatěžujeme životní prostředí daleko více, byť sám třídím. ?

To je častý názor, který, bohužel, sdíli stále mnoho spoluobčanů. Důvodem je nedostatečná informovanost o této problematice. Byť většina lidí již Pet lahve, potažmo jiné materiály, třídí, řada z nich stále neví, proč to dělají a vzniká tak dojem jakési environmentální módy. Otázka recyklace zkrátka není ani mediálně příliš zajímavé téma, proto se o těchto věcech moc nepíše. Tuto mezeru se před lety pokusila zaplnit česká výtvarnice Veronika Richterová svou populární výstavou nazvanou Pocta PET lahvi (její anglickou verzi nyní vlastní Ministerstvi zahraničních věcí ČR). Zde přístupnou a atraktivní formou seznamuje veřejnost se svými výzkumy bohatého a různorodého využití PET lahve. Dozvíte se například, že z recyklovaných PET lahví vzniká nejčastěji měkké a hřejivé textilní vlákno, které nachází široké uplatnění v oděvnickém, nábytkářském nebo automobilovém průmyslu. V České republice je největším producentem těchto recyklovaných vláken firma Silon v Plané nad Lužnicí. Takto vyrobená střiž se pak používá jako výplň do zimních bund, přikrývek, spacích pytlů, úspěšně se uplatňuje i v čalounictví. Recyklované vlákno se přidává rovněž do zátěžových koberců a v posledních letech se hojně využívá také při výrobě interiérových krytin pro automobily. Část použité suroviny však znovu obíhá i v nově vyrobených PET lahvích. Zajímavostí je nový trend v opětovném využívání PETu, který představuje tz. systém "bottle-to-bottle", což je unikátní chemická technologie, při níž se zpětně spojí porušené molekulární vazby a na tomto základě vzniká takzvaný PET-M, což je látka, která má srovnatelné, nebo dokonce lepší vlastnosti než vlastní panenský PET. Lze tedy říci, že třídění PETu rozhodně není pouhou ekologickou úlitbou, ale velice užitečnou, dobře recyklovatelnou a díky organizovanému sběru dnes i žádanou komoditou.

 

19.12.2011 - Slyšel jsem, že při vytápění doma ušetřím, když si dám za topení hliníkovou folii. Je to pravda?

Ano, za tělesa topení je vhodné k vnější zdi umístit hliníkovou fólii (dostane se koupit i samolepicí), která odráží zářivou složku tepla do místnosti a velmi tak snižuje teplotu povrchu zdi, a tím i únik tepla ven. Fólie bývá krytá vrstvičkou plastu (která její odrazné vlastnosti bohužel zhoršuje) a nalepená na pěnové podložce. Pokud se použije za takovými kamny, která bývají rozpálená, musí být nalepena na zdi, aby se neohřála na více než devadesát stupňů. Otopná tělesa nezakrýváme záclonami, nábytkem ani kryty z jakéhokoliv materiálu, připravili bychom se o část jejich výkonu a také o příjemné sálání do místnosti, a tím i o tepelnou pohodu za mrazů. Všechny trubky topení vedoucí teplo a teplou vodu přes místnosti, které nehodláme vyhřívat, je nutno velice dokonale izolovat.

15.12.2011 - Kam odevzdat stará nebo pokažená DVD či CD?

Stará CD a DVD je od září 2011 možno odkládat do sběrných boxů s logem „Zelená firma“, které provozuje společnost REMA – Systém ekologického nakládání s elektroodpadem. Primárně jsou kontejnery určeny na sběr baterií a drobného elektroodpadu od občanů přímo v místě jejich zaměstnání, nově je možné odkládat sem i CD a DVD. Ta budou poté vytříděna a předána zpracovateli, který oddělí kovovou a plastovou vrstvu a dále je použije jako druhotnou surovinu. Další informace se dozvíte na stránkách projektu „Zelená firma“ (www.remasystem.cz).
Druhou možností vytřídění CD a DVD je svoz přímo z vašeho domova provozovaný stejnou společností. Nejmenší množství odpadu však musí vážit 25 kg – CD a DVD samotná nebo v kombinaci s dalším elektroodpadem. Vše je potřeba zabalit a následně objednat odvoz.
Pro pokažená cédéčka (v malém množství) lze také nalézt alternativní využití: někdo z nich vyrábí podšálky, plašiče ptáků nebo dokonce umělecká díla.

8.12.2011 - Je možné upéct vánoční cukroví nějak „zdravěji“, například z bio surovin apod.?

Samozřejmě, vánoční cukroví jde upéct dobré a přitom nahradit klasické suroviny zdravějšími. I když nahradíte pouze část, i tak děláte velké plus pro zdraví.

 Místo bílé mouky, která zatěžuje trávení, zalepuje střeva, zahleňuje tělo, nepřináší žádné živiny a tím vším urychluje stárnutí, ubírá nám vitalitu a způsobuje nadýmání použijte špaldovou nebo pšeničnou celozrnnou mouku a na doplnění jakoukoli jinou. Zkuste třeba amarantovou, pohankovou, kukuřičnou a podobně, každá vám přinese důležité minerální látky a vlákninu. Máte-li obavu z výsledku, použijte bílou mouku, tak jak jste zvyklí, a přidejte jen 1/3-1/5 celozrnné.
Místo bílého cukru, který bere tělu energii, ničí zdravou střevní mikroflóru, vytváří optimální prostředí pro záněty a odebírá z těla minerální látky a živiny, což se projeví na špatné kvalitě nehtů, vlasů i oslabenou imunitou a nervovou soustavou zkuste různé druhy obilných sirupů. Například rýžový sirup, ječmenná sladěnka (spíše do korpusů), pšeničný sirup (spíše do krémů či do pohárů). Skvělou sladkou chuť dodá javorový nebo agáve sirup. Když použijete sirupy, musíte počítat s tím, že sirupem těsto rovnou i zvlhčujete. Pokud se bojíte riskovat, určitě se vyhněte alespoň bílému rafinovanému cukru a použijte cukr zcela přírodní, který nebyl chemicky bělen a jeho použité množství v receptu omezte na minimum.
Místo chemicky ztužovaných neboli trans-tuků, které jsou podle posledních výzkumů nejškodlivější, protože podporují procesy, které zvyšují riziko srdečně – cévních sraženin, zánětů, zužují cévy, přispívají k růstu zhoubných nádorů i k nadváze (Tyto tuky spolehlivě najdete ve všech průmyslově vyráběných sušenkách a sladkostech či v pokrmech z fast foodů) použijte kvalitní tuky a oleje, které jsou pro náš organizmus nesmírně důležité a vánoční pečení je skvělé v tom, že díky ořechům, které obsahují zdravější tuky se riziko těch méně zdravých o něco snižuje. Proto přidávejte kvalitní ořechy a tuky vybírejte neztužované. Oleje vybírejte také v biokvalitě, nerafinované, do pečení zkuste například sezamový olej.
Na slepování cukroví zkuste pomazánku Carob s ořechy slazenou pouze obilným sirupem nebo hotový krém ze čtvero ořechů s rozinkami. Můžete i smíchat mandlové nebo arašídové máslo s rýžovým sirupem nebo vybrat zajímavý džem bez cukru.
Místo kypřícího prášku, který obsahuje ne příliš prospěšné fosforečnany, použijte tzv. vinný kámen, neboli prášek bez fosfátů.
Kakao vybírejte kvalitní, nejlépe se značkou sociálně a ekologicky férového obchodu, Fair Trade.

2.11.2011 - Jak vyčistit ucpaný odpad, pokud možno bez chemikálií?

Ucpaný odtok vyčistíte nejlépe mechanicky, tj. rozebrat sifón, vyčistit ho, prošťourat odtokovou trubku. Pro dlouhý dosah se používá "čisticí pero", které je vhodné i na toalety. Při menším znečištění/ucpání pomůže gumový zvon. Ve většině těchto případů Vám stejně žádná chemie nepomůže. Pro prevenci je dobré mít všude na odpadech sítka na hrubé nečistoty - v kuchyni na velké zbytky, v koupelně hlavně na vlasy. Právě vlasy spolu s tuky vytváří velmi silné vrstvy, které způsobují ucpání.

 

18.10.2011 - Co je to menstruační kalíšek?

Menstruační kalíšek, jinými slovy také menstruační pohárek představuje alternativní dámskou hygienickou pomůcku, která je téměř bezodpadovou konkurencí klasických dámských hygienických prostředků, jako jsou vložky nebo tampóny. Jedná se o malou nádobku z chirurgického silikonu, která má skutečně kalíškovitý tvar. Na konci je ukončena malou stopkou, někdy i ouškem či kuličkou, jež slouží k manipulaci s kalíškem. Prodává se v široké škále tvarů i barevností, přičemž základní typy velikosti kalíšku jsou velikost předporodní a poporodní, mnohdy označována jako velikost B a A.
Životnost kalíšku je až několik let a jeho pořizovací cena je v porovnání s každoměsíční koupí vložek či tampónů nesrovnatelná. Šetří tak životní prostředí, ale i naše kapsy. Jeho údržba je nekomplikovaná a šetrná, postačí voda. V průběhu cyklu se kalíšek oplachuje čistou vodou, mezi cykly je dobré ho na několik minut vyvařit a zajistit tak jeho sterilnost pro další použití. Kalíšek nemá žádná uživatelská omezení, lze ho používat při sportu i během noci.

 

12.10.2011 - Jak vypadá a používá se Dřín obecný?

Dřín obecný, někdy nazýván také svída, je naším původním ovocným keřem. Dřín je dlouhověký druh, který netrpí mrazy, chorobami ani škůdci. Bez problému se mu daří až do výšky kolem 600 m n. m. Navíc má bohatý kořenový systém, jímž zpevňuje půdu a zabraňuje erozi.
Ačkoli se jedná původně o keř, může se pěstovat i na kmínku, jako stromek. Použít se dá také do živých plotů. Na zimu opadává. Listy tohoto keře jsou eliptického až vejčitého tvaru.
Někteří lidé dřín pěstují z estetických důvodů. Kvete totiž brzy na jaře, ještě před vyrašením lístků. Žluté drobné květy vytvářejí bohaté soukvětí, čehož využívají aranžéři. Významnou rostlinou je především pro včely. Pokud je teplé počasí, vykvétá již na přelomu února a března, stává se tak jejich první potravou. Plody, tzv. dřínky jsou 2 až 3 cm velké peckovice, svým tvarem se podobají olivám. Barvu mohou mít od žluté přes sytě červenou až po rudou. Dřínky dozrávají od konce srpna. Kromě toho, že jsou zdobné, působí blahodárně na zdraví. Mají vysoký obsah vitaminu C, sacharidů, pektinů a minerálů.
Mohou se jíst čerstvé nebo zavařené, výborné jsou pro přípravu džemů, vín či likérů. Rozemleté se používají k přípravě omáček ke zvěřině či masu na rožni.

   

 

26.9.2011 - Dobrý den, jak je to se situací s lesy v ČR?

Česká republika zaujímá mezi evropskými státy 12. Místo v lesnatosti (33,6 % rozlohy území). V našich lesích neustále dorůstá množství dřeva, těží se méně, než přiroste. Na každého občana ČR připadá zhruba čtvrt hektaru lesa. Lesů tedy máme poměrně dostatek, potíže spočívají spíše v tom, jak se v lesích hospodaří. Tj. jaké stromy v nich rostou a jakým způsobem se těží. V našich lesích se nachází čtvrtina listnatých dřevin, které mají tvrdé dřevo, a tři čtvrtiny dřevin jehličnatých, jejichž dřevo je měkčí.

20.9.2011 - Dobrý den, zaslechl jsem něco o záchraně starých odrůd ovocných stromů. Chci se zeptat, jaký je význam těchto tradičních odrůd?

Tradičně se u nás pěstovaly vysokokmenné odrůdy ovocných stromů, které poskytují plody, stín lidem i dobytku, obohacují estetiku krajiny, brání erozi, chrání před větrem, slouží jako potrava pro včely, hnízdění pro ptáky, stanoviště pro bezobratlé živočichy. Na rozdíl od nových odrůd pěstovaných převážně intenzívně formou zákrsků vyžadují minimální péči a jsou odolnější vůči chorobám, snadno je lze pěstovat bez chemie, což jsou nakonec nejdůležitější hlediska obnovy těchto tradičních odrůd. Také nesmíme opomenout hledisko estetické, kdy tyto odrůdy vysazené podél polních cest neodmyslitelně patří k rázu české krajiny. Bylo by škoda nechat tyto odrůdy zmizet.

14.9.2011 - Jaké všechny přírodniny se dají použít k výtvarnému tvoření?

Podzim je nejkrásnějším obdobím v roce, které přímo vybízí k tvoření. Stačí vyrazit na louku, do lesa nebo do parku - a ejhle hned máme co dělat.

Na tvoření můžeme použít kaštany, žaludy, zbarvené podzimní listí, suché plody některých stromů (např. lípa, javor), šípky, odloupanou kůra stromů, mech, zrna obilnin a semena různých rostlin, plody mochyně (oranžové lampiónky), makovice, dýně, jehličí. Uschlá nebo i čerstvá tráva, klacíky, slupky od různých plodů (např. pomeranč, citrón), v přírodě nalezená pírka, usušené plátky plodů, seno, sláma atd.

Stačí se rozhlédnout kolem sebe, fantazii se meze nekladou.

19.7.2011 - Dá se v domácnosti na úklid použít ocet? Je to účinné a šetrné k přírodě?

Dokonalá funkčnost octa jako čisticího prostředku je známa již od nepaměti. Ocet má vysoké čisticí a desinfekční účinky díky přírodním rozpouštědlům, které obsahuje.
Použitím octa v domácnosti zajistíte snadnější a rychlejší údržbu pouze jedním přípravkem, ušetříte domácí rozpočet a také životní prostředí. Ocet čistí a odstraňuje usazeniny vodního kamene, v domácnosti má široké využití, oproti ostatním prostředkům má velmi nízkou cenu a je vyroben na přírodní bázi. Nepoužívejte na materiály citlivé na kyseliny, např. mramor.

Příklady použití:
Čistí a leští zrcadla a pochromované povrchy , čistí WC mísy , odstraňuje usazeniny mýdla ze sprchových závěsů a keramických dlaždic, čistí a leští nerezová umyvadla, kohouty, pracovní desky, keramické dlaždice a spotřebiče, odstraňuje nánosy vápence z vodovodních baterií, čistí sprchové růžice , čistí podlahy, odstraňuje skvrny z koberce, změkčuje prádlo, uvolňuje pračku od vápenatých usazenin, uvolňuje odpady a odstraňuje pachy z nich, odstraňuje skvrny z oděvů, stabilizuje barvy , odstraňuje skvrny od posypové soli, eliminuje zápach z cigaret, odstraňuje nepříjemné kuchyňské pachy, odstraňuje zápach z odpadkového koše, čistí a odstraňuje usazeniny z květinových váz, spolu s cukrem osvěžuje a prodlužuje život řezaných květin, odstraňuje minerální a vápenaté usazeniny z kávovaru, odstraňuje minerální usazeniny z konvice, čistí a odstraňuje zápachy z mikrovlnné trouby , odstraňuje zbytky jídla a mycího prostředku z myčky, čistí a odstraňuje zápach z chladničky

28.6.2011 - Co je to zkratka FSC?

Logo certifikátu FSC zákazníkům zaručuje, že dřevo, z něhož je předmět vyroben, pochází z lesa, jenž je obhospodařován šetrným způsobem s ohledem na principy trvalé udržitelnosti. Lesní certifikace je nástrojem k posouzení, zda je les obhospodařován k přírodě šetrným způsobem podle předem stanovených směrnic. Lesní certifikace je v podstatě obdobou již dobře zavedené certifikace ekologického zemědělství a označování produktů ekologického zemědělství - bioproduktů.
FSC je zkratka názvu Forest Stewardship Council, což je mezinárodní, nezávislá, nevládní, nezisková organizace, založená v Torontu roku 1993 zástupci mezinárodních ekologických organizací, velko - i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa.
Základní myšlenkou FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. Činnost organizace FSC financují dobročinné organizace, další prostředky získává z darů, členských a akreditačních příspěvků. Aby si zachovala nezávislost, nepřijímá organizace FSC peníze od průmyslových podniků.

 

7.6.2011 - PET lahve - Kupuji dětem do školy pití v PET lahvích. Prázdné lahve vymývám a používám znovu. Stejně ale po týdnu musím láhev vyhodit, protože je znečištěná a pomačkaná a koupit láhev novou. Navíc jsem četla, že PET lahve nejsou na pití „zdravé“. Nevíte, zda existuje nějaká láhev, která by byla šetrná k našemu zdraví a k přírodě?

Dobrý den, podle různých výzkumů opravdu PET lahve uvolňují do svého obsahu látky, které škodí zdraví. Některé výzkumy hovoří o karcinogenních látkách, dle některých nápoje obsahují látky, ovlivňující plodnost mužů.
Na trhu se již objevili různé druhy lahví, které jsou ze zdravotně nezávadných materiálů. Např. lahve z nerezavějící oceli, hliníku se speciální vnitřní vrstvou apod. Lahve se vyrábějí v různých designech a mohou se tak stát „módním doplňkem“ a určitě i děti budou z hezké lahve s obrázkem pít radši.
Vhodné je, aby láhev měla širší otvor na nalévání nápoje a také na důkladné vymývání, které je u všech lahví důležité.
Nákupem takové lahve ušetříte nejen vaše zdraví a přírodu, ale i vaši peněženku, protože nebudete platit při každém nákupu za nové pití v PET lahvi.

 

31.5.2011 Jak nejlépe umývat ovoce a zeleninu?

Ovoce a zelenina můžou být znečištěny např. různými pesticidy, prachem, znečistí se i v průběhu dopravy a manipulace.
Proto je velmi důležité každý plod řádně umýt vodu. Na trhu jsou k dostání i speciální přípravky na mytí ovoce a zeleniny.
Umýváme i zeleninu, kterou následně budeme loupat, aby znečištěná šlupka dál nepřišla do styku s konzumovanou částí.
Vyvarujeme se kupování plodů, které byli naporcovány obchodníkem. Tzn. např. půlky melounů, ananasů apod. Obchodníci plody před naporcováním většinou nemyjí vůbec, tudíž všechny nečistoty, které byli na povrchu slupky se dostanou řezem i ke konzzmované části.
Velmi dobrým příkladem je nyní aktuální nákaza bakterií, která způsobuje krvácivé průjmy a k okurkám se dostala z hnojení org. hnojivem. Možností, jak se nakazit ze špatně umytého ovoce a zeleniny je mnoho, avšak důkladným umytím plodů, můžeme míru nákazy eliminovat na minimum. Nejedná se jen o nákazy bakteriální, ale i o hromadění těžkých kovů a jiných látek z ovoce a zeleniny v organismu.

 

3.5.2011 Jak nejlépe sbírat léčivé rostliny?

Léčivé rostliny sbíráme v době, kdy obsahují největší množství účinných látek:
květy - na začátku vykvétání
listy- nejlépe před, ale i po odkvetení
kořeny- časně z jara nebo na podzim
plody- v jejich zralosti.
Sbíráme za suchého slunného počasí. Nejlépe v poledne. Časně z rána jsou rostliny ještě pokryty rosou.
Sbíráme jen zdravé a čisté rostliny bez jakýchkoliv příměsí. Listy a velké květy trháme ručně, natě seřezáváme nožem nebo vhodnými nůžkami. Kořeny vypichujeme opatrně rýčkem.
Pokud sbíráme ve volné přírodě, nevysbíráváme všechno - vždy ponecháváme dostatečné množství, které slouží k dalšímu rozmnožování, šetříme přírodu!! Nesbíráme na chemicky hnojených polích a loukách, na železničních náspech a v blízkosti dopravních cest, průmyslových podniků.
Při sběru nestlačujeme listy a květy, nepoužíváme sáčky a tašky z plastických hmot - může dojít k zapaření a následnému zčernání při sušení.
Při sběru si také dáváme pozor, abychom se raději nedotýkali obličeje nebo jiných citlivých míst - některé rostliny mohou způsobit alergii (pozor např. na routu vonnou).

 

26.4.2011 Lze na českém trhu koupit kvalitní banány? Eko-banány?

Ano. Pokud máte rádi banány, jistě si všimněte horké novinky na trhu – banány značky Chiquita mají na sobě novou ekoznačku žabičku (zelené logo s tropickou žabičkou, viz obrázek). Česká republika je první zemí v rámci střední a východní Evropy a desátou na světě, kde Chiquita logo se žabkou představuje.
Tropická žabička je symbolem americké neziskové organizace Aliance deštných pralesů (Rainforest Aliance), což je jedna z nejrespektovanějších environmentálních organizací na světě.
Jde o certifikaci, která vám zajistí, že ovoce bylo vypěstováno s respektem k přírodě a na jejich sklizni či pěstování se nepodílely děti, jinými slovy – banány byly pěstovány na farmách ekologicky šetrným a společensky zodpovědným způsobem.
V současnosti lze u nás koupit certifikované banány od Chiquity a také Fairtrade banány, které lze sehnat v některých prodejnách řetězce Interspar a dále biobanány, které jsou dostupné v některých prodejnách Billa. Certifikát bio však nijak nezohledňuje pracovní podmínky lidí, zaměřuje se jen na ekologický aspekt pěstování (šetrný k přírodě).
Pokud preferujete produkty šetrné k přírodě, jistě tyto eko-banány ochutnáte.

logo ekobanány

 

18.4.2011 Můžeme barvit velikonoční vajíčka šetrně k přírodě?

Samozřejmě ano. Klasické barvy na vajíčka z drogerie obsahují syntetické aditivum benzoan sodný (E211), který není nic vhodného ani pro přírodu ani pro naše zdraví, natož pro děti. Může vyvolat alergické příznaky.
Pokud máte doma při ruce slupky z cibule, červené zelí, kurkumu nebo červenou řepu máte vyhráno a můžete zkusit barvit vajíčka přírodními barvivy. Pokud ne, opatřete si tuto zeleninu či koření a pusťte se do barvení šetrného k přírodě.
Vejce ponořte do dostatečného množství vody s přídavkem zvoleného barviva a za doprovodu dvou-tří lžic lihového octa přiveďte k varu. Vařte mírným varem zhruba deset minut. Vejce nechte ponořená v roztoku, nechte vychladnout a vychladlé přes noc dejte do lednice. Druhý den vejce z barvícího roztoku opatrně vyjměte a nechte zcela oschnout. Teprve po oschnutí bude barva stabilní. Aby se vajíčka krásně leskla, můžete je ještě vyleštit ubrouskem namočeným v rostlinném oleji či vepřovém sádle.
Kromě slepičích vajec (hnědých či bílých) vyzkoušejte přírodní barviva i na vajíčka křepelčí, ty vařte jen dvě minuty. Hodně úspěchů a pestré velikonoce.

 

5.4.2011 Jak je to s hnízděním rorýsů v ČR?

Rorýsi (Rorýs obecný – Apus apus) patří k několika málo druhům ptáků, kteří u nás pobývají jen krátkou dobu nezbytnou k rozmnožování. Přilétají až na přelomu dubna a května a už během několik dnů začínají stavět hnízda. Odlétají již koncem července nebo počátkem srpna.
Po příletu se u loňského hnízdiště setkávají oba partneři, kteří mohou zimovat samostatně. Tato vazba na místo je mimořádně silná a často jim vydrží po celý život. Kroužkování prokázalo, že se rorýs vracel po dlouhých 18 let.
Nejčastěji si pro umístění hnízda rorýsi volí skuliny ve zdech, temná zákoutí mezi trámy nebo rovné plochy při hranách zdí. Podmínkou je snadný přílet a odlet, protože ptáci nejsou schopni chůze a po podložce se spíše plazí.
Plošné rekonstrukce a zateplování domů a panelových domů znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich úbytek může být dramatický.
Při rekonstrukcích a zateplování budov je potřeba na rorýse myslet a zajistit mu náhradní hnízdní příležitosti.
(Více informací najdete na www.rorysi.cz).

 

Zajímalo by mě, co všechno mohu dát do kontejneru na plast. Patří tam polystyrén, pneumatiky nebo mikroténové sáčky?

Do kontejneru na plast patří sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků..
Do kontejneru na plast nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev (obaly znečištěné chemikáliemi apod. patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad).
Lahve od mléka, obaly od jogurtů apod. stačí vymýt vodou, která zůstane po mytí nádobí, nemusí být vymyté dokonale.
Polystyrén můžete do kontejneru na plast vyhodit.

 

S příchodem podzimu se množí dotazy, zda patří do kompostu listí stromů?

Největší výhodou kompostu je využití kuchyňských zbytků. Až dvě třetiny odpadu, který běžně vyhazujete do popelnice, můžete zužitkovat. Minimalizujete tak množství odpadků a ještě si vyrobíte vlastní kvalitní hnojivo bez použití chemie. Navíc se zbavíte nepříjemného zápachu z odpadkového koše.
S příchodem podzimu se množí dotazy, zda patří do kompostu listí stromů.
Patří, ale listy stromů se rozkládají mnohem pomaleji, než třeba tráva a plevel. Listy dřevin se rozkládají poměrně dlouho, listy ořešáku i 3 roky. Řešením je udělat kompostů více, aby měly listy dost času na rozložení. Pokud chcete tlení urychlit, je možné na podzim listy místo hrabání posekat sekačkou na trávu. Potom je možné je podle situace buď nechat na místě pod stromy nebo je dát do kompostu, nejlépe i s posekanou trávou. Tlení pak proběhne rychleji. Kompost je potřeba občas přeházet, min. 1x za rok. Na zimu doporučujeme přikrýt hromadu bioodpadu nějakou vrstvou, která bude v kompostu držet více tepla, např. hoblinami. Kompost potom pracuje trochu i v zimě a dříve uzraje.

 

Co přesně znamená označení „zelený bod“ na obalech?

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.
Označování obalů ochrannou známkou ZELENÝ BOD je v ČR dobrovolné. Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.
Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování sběru, svozu, třídění a využití obalového odpadu. Funguje tedy jako prostředník mezi producenty a distributory obalového materiálu na straně jedné a obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem na straně druhé, tzv. systém EKO-KOM.

 

Jsou sněženky a bledule jedovaté? A jak je od sebe rozeznám? Také jsem slyšel, že jsou chráněné, je to pravda?

V cibulkách obou těchto bylin jsou obsažené alkaloidy, takže jde o jedovaté rostliny. Otrava se projevuje zvracením, průjmy ale také nadměrným sliněním. Organismus je pak značně oslaben.
Mnozí lidé si sněženky pletou s bledulemi. Snadno je rozpoznáme podle květu. Bledule má všechny okvětní lístky stejně dlouhé, u špice ozdobené žlutozelenou skvrnou. Květ je široce zvonkovitý. Dá se poznat dokonce i podle vůně. Mladý květ bledule voní jako fialky, starší je cítit hořkými mandlemi. Sněženky mají okvětní lístky na rozdíl od bledule dvojího druhu - vnější dlouhé, čistě bílé, vnitřní asi poloviční, na špičce se zelenou skvrnou.
Sněženky i bledule jsou zákonem chráněny.

       

 

Brzo ráno jsem viděl kousek od Berouna jezevce. Jak to, že nemá zimní spánek?

Zimní spánek jezevce je adaptací k přečkání období s nedostatkem potravy. Nedochází při něm k výraznějšímu zpomalení životních funkcí jako u typických zimních spáčů. Zimní spánek jezevce v našich klimatických podmínkách trvá 3 – 4 měsíce. Za mírného počasí či oblevy může jezevec noru opustit. Chodívá se napít a vyprázdnit. Za slunečného a teplejšího zimního počasí se vyhřívají před norou nebo zde suší stelivo. Je známo, že si dovedou regulovat teplotu v norách uzavíráním vchodů senem a hlínou.
Jezevci jsou převážně noční nebo soumrační živočichové. V létě vycházejí z nor mezi západem slunce a soumrakem. Od října do dubna pak vždy až za tmy. Dostupnost potravy je přitom jedním z nejdůležitějších faktorů, jenž ovlivňuje vycházení jezevce z nory. Jezevci vyhledávají potravu během noci každý víceméně samostatně. V zimě je aktivita jezevců mnohem menší než v létě. V zimě vycházejí z nor nepravidelně a to jen asi na půl až 1 hodinu denně.

 

Slyšel jsem, že v Berounské časti Hostim je úložiště radioaktivních odpadů. Je to pravda?

Ano, je to pravda. Provoz úložiště Hostim byl ukončen 9. 8. 1965. Stalo se tak v souladu s tehdy platnými předpisy a další péči o bezpečnost úložiště Hostim převzal stát. Úložiště je uzavřeno od roku 1997. SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) toto úložiště v pravidelných intervalech monitoruje.
ÚRAO(úložiště radioaktivních odpadů) Hostim bylo vybudováno v roce 1959 ve vápencovém lomu Alkazar poblíž vesnice Hostim adaptací dvou štol vyražených v letech 1942 -1944. Celkový objem obou chodeb byl cca 1690 m3. V úložišti jsou uloženy nízko a středně aktivní odpady. Provoz úložiště byl ukončen v roce 1965. V letech 1991 - 1994 byla provedena inventarizace uložených odpadů, radiační a báňský průzkum uvnitř obou štol, bylo ověřeno, že zářiče a obaly obsahující odpady s vyšší aktivitou byly v roce 1964 skutečně převezeny ze štoly B do úložiště Richard v Litoměřicích. Z těchto kontrol vyplynulo, že rizika spojená s přepracováním a přepravou odpadů do jiné lokality by byla podstatně vyšší, než rizika spojená s existencí úložiště. A proto bylo rozhodnuto o jeho vyplněno betonovou směsí a úložiště je nyní uzavřeno.

 

Kam se rtutí z rozbitého lékařského teploměru?

Rtuť jednoznačně patří mezi nebezpečné odpady a neměla by se dostat do komunálního odpadu. S ostatními nebezpečnými odpady je zpravidla nejlepší jít do sběrného dvora, ale v případě malého množství rtuti z teploměru je lepší donést rtuť do lékárny.
Pokud se vám doma rozbije teploměr, je nutné dát velký pozor, abyste našli a "sehnali" dohromady všechny kapičky rtuti. Na rtuti jsou v takovém případě nejhorší jedovaté páry, které jsou těžší než vzduch. (Na rtuť nesahejte holou rukou a po úklidu si omyjte ruce.) Prohlédněte pozorně celou místnost, kde se teploměr rozbil - kapičky rtuti se mohou "zakutálet" i překvapivě daleko, zvláště na hladké podlaze. Pokud máte doma injekční stříkačku, můžete rtuť do ní nasát. Kapičky rtuti lze také nahnat na kus papíru a odtud do lahvičky. Lahvičku raději označte nápisem rtuť a pak doneste do lékárny. Lékárníka upozorněte, že v lahvičce je rtuť z rozbitého teploměru. Lékárna se pak už o bezpečnou likvidaci rtuti postará, totiž předá ji specializované firmě.
Pokud se vám teploměr rozbije na koberci, je odstranění rtuti pracnější. V tom případě je potřeba zakoupit práškový zinek nebo síru a tím postižené místo zasypat. Chemickou reakcí vznikne amalgam, který již není tekutý, ale pevný, a rtuť je v něm vázaná a neuvolňují se nebezpečné výpary. Prášek bude potřeba vysát vysavačem. Pytlík pak z vysavače vyndejte, zabalte do igelitové tašky a vyhoďte. V tomto případě bude asi pro vyhození vhodnější sběrný dvůr než lékárna. Obsluhu sběrného dvora upozorněte na to, že v pytlíku je trocha rtuti z teploměru.

 

Jak nejlépe „spořit“ při provozu mrazáku a chladničky a jak často odmrazovat?

Chladnička by měla být umístěna na suchém, chladnějším a dobře větraném místě; neměla by být umístěna v blízkosti topení, sporáku nebo na přímém slunci. Blízkost zdroje tepla zvyšuje spotřebu energie a snižuje životnost vaší chladničky.
Ideální teplota k uchování potravin v chladničce je +5 °C, v mrazáku –18°C. Snížení teploty uvnitř chladničky o 2 °C znamená zvýšení spotřeby energie o 15 %. Chladničku otevírejte jen na nezbytně nutnou dobu. Teplý vzduch z místnosti vnikne dovnitř a chladnička bude potřebovat další energii na jeho ochlazení na nastavenou teplotu.
Pro udržení nastavené teploty v chladničce je důležité přiléhající těsnění ve dveřích chladničky. Doporučujeme pravidelně těsnění očistit vlhkým hadříkem nebo houbičkou, namočenými do slabého mýdlového roztoku.
Alespoň jednou za rok velmi opatrně očistěte chladič chladničky od prachu. Prach usazený na chladiči snižuje jeho účinnost.
Mrazničku doporučujeme odmrazit, jestliže je námraza vyšší než 5 mm. Námraza vyšší než 5 mm zvyšuje náklady na elektřinu až o 30 %. Z tohoto důvodu se také nedoporučuje ukládat do mrazničky tekuté potraviny, například polévku, nápoje či vodu, které se odpařují a vytvářejí námrazu.
Využijte proto zimního mrazivého počasí a udělejte si čas na odmrazení. Ušetříte tím výdaje za elektriku a potraviny zatím můžete dát ven do chladu, kde nerozmrznou a neznehodnotí se. A občasná revize do útrob mrazáku určitě není na škodu a na případných nálezech si můžete rovnou pochutnat, případně naplánovat jídelníček a zbavit se zásob starých.

 

Čím škodí sůl, která se používá v zimě na solení chodníků či silnic? Existuje nějaká šetrnější náhrada?

Sůl používaná na solení chodníků či silnic škodí nám všem, pravděpodobně nejvíce stromům, které důsledkem nadměrného solení chřadnou či uhynou. Rozbory ukázaly, že do půdy přímo pod korunou stromu se dostalo vyhrnováním nasoleného sněhu, průsakem, posypem a rozstřikem břečky od 1,16 až do 4,7 kg soli na 1m2.
Sůl škodí i ve vodě. Slaný led jednou roztaje, vsákne se do půdy a odteče do řeky, prosakuje do podzemních vod. Poškození může být "pěkně" vidět na čističkách odpadních vod, když větší déšť odplaví zbytky soli do kanalizace a následně do čističky. Tam velké množství soli způsobí "zničení" celého biologického stupně čištění vod.
Sůl škodí i zvířatům, nejvíce to můžeme pozorovat na poškození tlapek našich psů. K životnímu prostředí šetrnější náhrada existuje - jde např. o posypy na bázi drceného keramického kameniva (jíl bez soli a dalších chemických přísad), který zdrsňuje zledovatělé plochy. Jsou účinné i při teplotě minus patnáct stupňů. Další možností je sypat pískem, který ale může způsobovat zanášení kanalizací.

 

Co jsou to emise a imise? Je v tom nějaký rozdíl?

Emise jsou látky, které se vypouštějí ze zdroje, kterým může být například komín průmyslové továrny, do atmosféry. Jejich množství se udává v mg/hod., mg/měsíc, mg/rok. Je udán emisní limit, který nám vyjadřuje nejvyšší přípustné množství znečišťujících látek vypouštěných ze zdroje do atmosféry.
Imise jsou látky, které přicházejí k příjemci (populace organismů). Udávají se v mg/m3. Existuje imisní limit, který nám udává nejvyšší přípustnou koncentraci znečišťujících látek v ovzduší.

 

Kam s použitým vánočním stromkem?

Jestliže máte zahradu, pak je to jednoduché. Malé větvičky rozlámejte (pokud máte drtič, prožeňte je tímto šikovným zahradním pomocníkem) a spolu s jehličím dejte na kompost, stanou se součástí kvalitní zeminy pro vaše rostliny.
Co se stromkem ve městě? Prakticky všude, kde se pravidelně sváží komunální odpad, pamatují městské služby i na svoz vánočních stromečků. Stačí je tedy dobře odzdobit a pak postavit k popelnicím se směsným odpadem. V lednu a únoru jsou pravidelně odváženy. Svážejí se směsným odpadem, takže je rozhodně nenoste ke speciálním kontejnerům na tříděný odpad. Pokud jste to nestihli, pak od vás zdarma stromek odeberou ve sběrném dvoře.

 

Lze mít „ekologické“ Vánoce?

Kdo chce, tak jistě najde různé možnosti, jak lze ve vánočním čase šetřit přírodu a i peněženku. Zmíním alespoň některé:
Např. vánoční ozdoby – zvolte ručně zpracované ozdoby, bez chemického ošetření a všudypřítomných lesklých pozlátek. Vánoční stromeček ozdobený slaměnými ozdobami, jablíčky, usušenými plátky pomerančů, domácími perníčky, ořechy a ozdobami z včelího vosku má neopakovetelné kouzlo.
Při nákupu preferujte výrobky z přírodních materiálů a výrobky vyrobené u nás. Nebo alespoň vánoční nákup dejte do tašky, kterou jste si donesli a máte jí na opakované užití.
Místo „věcí“ darujte zážitky. Např. různé zážitkové kurzy, vzdělávací kurzy, masáže, předplacené sportovní aktivity apod. Možností a míst kde ušetřit, nejen v čase předvánočním, je mnoho. Dejte dárek i přírodě.

 

Kam se zničeným textilem, který již nelze např. dát ani do Charity?

Zničený textil můžete nabídnout např. do útulku pro zvířata, kde často bývá nedostatek dek, prostěradel či větších kusů savých materiálů, které se výborně hodí jako podestýlka do bud a kotců.
Kusy textilu lze nabídnout do servisů a dílen jako čisticí textil (bavlněné oděvy popřípadě směsi s bavlnou savé).
Při větší zručnosti lze roztrhaný textil použít jako izolaci v domě. Jestliže je materiál čistě přírodní bez umělých vláken, je zde možnost kompostování. Do kompostu na zahradě však nemůžete vložit moc kusů, rozklad by trval delší dobu. Oblečení by se mělo nosit co nejdéle je to možné. Rychle se střídající módní trendy tak vytváří pro naše okolí a celkově pro životní prostředí velkou zátěž.

 

Jak nejlépe v zimě přikrmovat ptáky?

S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku menší dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do konce března.
Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou housku (ne slanou!), maso (nakrájené na kousky), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj..
Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko, řepka), velice vhodná jsou drcená jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků..
Potrava předkládaná ptákům na krmítko by měla být kvalitní a nezkažená. V žádném případě nesmíme dopustit, abychom se prostřednictvím krmítka zbavovali kuchyňského odpadu a zbytků. Takováto potrava totiž ptákům způsobuje značné zažívací potíže a může vést až k jejich úhynu..
Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem!

 

Jak dlouho se v přírodě rozkládají odpadky?

Údaje o době rozkladu nejsou příliš povzbudivé. Je skutečně s podivem, jak dlouho některé odpadky mohou v přírodě strašit: ohryzek jablka – týden až 20 dní, slupka od banánu – 3–6 měsíců, pomerančová kůra – 6 měsíců až 1,5 roku, vlněná rukavice – 1–2 roky, papírový kapesník – 2–5 měsíců.
Bohužel lidé neodhazují pouze organické odpady. Různé obaly od potravin, jako například lahve, plechovky, sáčky, krabičky od pitíček, kelímky, obaly od vitamínových preparátů, papírky od bonbonů a podobné skvosty nejsou žádnou vzácností. Údaje o rozkladech dalších materiálů jsou odstrašující. Lidé, kteří takové věci odhazují, si neuvědomují, že doba rozkladu některých z těchto odpadků dalece přesahuje časový prostor, ve kterém žijeme své životy: igelitová taška – 20–30 let, nedopalek cigarety s filtrem – 10–20 let, plechovka – 5–15 let, krabička od pití – 6–10 let, plastový kelímek nebo PET láhev – 50–80 let = sklo – nikdy, odhad asi 3 000 let, kus polystyrenu – nikdy.
Lidstvo umí produkovat odpady, které se rozloží v krátké době, i odpady, které přetrvávají celé generace. Nejnovějším hitem těch krátkodobých odpadů mohou být degradabilní plasty, které se umějí rozložit třeba za rok od výroby. Je to povzbudivé pro budoucnost, nicméně bez lidské slušnosti vůči naší přírodě to stejně nikdy nepůjde.
Neodhazujte prosím odpadky jinam než do nádob na ně určených. Jděte příkladem svým dětem, ať nemusejí vyrůstat na smetišti.

 

Kdy nejlépe sbírat šípky a jak je sušit?

Ke sběru jsou vhodné plody všech druhů planě rostoucích růží. Nejvhodnějším obdobím pro sběr je suché a slunečné podzimní počasí. Pokud je chceme uchovat na zimu k přípravě čaje, je potřeba je usušit.
Sušení šípků vyžaduje ostražitost i trpělivost. Sušíme pouze pevné, kvalitní, nepřezrálé a dobře vybarvené plody.
Nejvhodnější teplota sušení je mezi 60 a 80 stupni, jinak dochází k velkému úbytku vitamínu C. Navíc, pokud sušíme plody pomaleji, mohou zplesnivět, při vyšších teplotách naopak zhnědnout nebo může dojít k připálení a jako takové jsou nepoužitelné.
Sušené plody uložíme v temnu a suchu. Měli bychom je spotřebovat během zimy, za jeden rok skladování ztratí sušené šípky přibližně polovinu obsahu vitamínu C.

 

Proč upřednostňovat biobavlnu oproti běžné bavlně?

Běžně pěstovaná bavlna zabírá necelá 3% ze světově obdělávané půdy, ale spotřebuje zhruba 25% všech insekticidů a 10% všech herbicidů vyrobených na světě. Pro pěstování bavlny se používají chemické látky, které jsou zakázané pro pěstování potravinových plodin.
Po vypěstování je bavlna zpracovávána za použití dalších toxických látek, z nichž část ve vláknech zůstává a dostává se do kontaktu s pokožkou. Semena z bavlny ošetřené toxickými chemikáliemi se zpracovávají na krmivo pro zvířata a na olej využívaný pro výrobu cukrovinek a pečiva. Na výrobu jednoho trička a jedněch džínsů se spotřebuje okolo půl kila pesticidů a syntetických hnojiv.
Biobavlna (psáno také jako bio bavlna/bio-bavlna), nebo se jí říká i organická bavlna (pod vlivem anglického výrazu "organic cotton"), je bavlna vypěstovaná bez použití syntetických chemických pesticidů, herbicidů a hnojiv. Místo zemědělských pesticidů se používají přírodní metody. Při zpracování a výrobě výrobků z biobavlny nejsou užívány toxické chemikálie. Při nošení a používání výrobků z biobavlny nejsme vystaveni možnému působení chemických residuí a zároveň svým malým podílem přispíváme k ochraně našeho životního prostředí. Oblečení z biobavlny nezpůsobuje alergie při nošení.

 

Je vhodné sušit ovoce?

Sušení je jeden ze způsobů konzervace potravin. Účelem konzervace potravin je dosáhnout prodloužení jejich trvanlivosti a vyhnout se tak jejich zkažení. Sušení potravin je přirozená metoda konzervace známá již z prehistorie. Uspokojovala a do dnešní doby uspokojuje potřebu uchovávání a dostupnosti potravin v různém časovém období bez ohledu na čas sklizně.
Už primitivní pravěký člověk používal metodu sušení na slunci, zejména pro uchovávání ovoce.
Plody ze zahrádky či nasbírané lesní plody si můžeme uchovat přes celou zimu. Stačí si je usušit. Neztratí nic ze svých výživových hodnot. Naopak jsou sladší a mají výraznější chuť, neboť sušením se v potravině kondenzují cukry. Sušení je jedním z nejstarších způsobů konzervace potravin a také nejzdravějším. Zachovává v ovoci vitaminy, minerály a vlákniny. Množství vitaminů klesne proti původnímu stavu zhruba jen o 20 %. Navíc se při něm nepoužívají žádné konzervační prostředky!
Sušit se dají téměř všechny druhy ovoce, ale také zelenina, houby či bylinky. Nejčastěji se využívá právě pro sušení ovoce. Výhodou je, že sušit lze i přezrálé a padané ovoce. V žádném případě však nesmí být nahnilé nebo plesnivé.

 

Patří do kompostu slupky z citrusů?

Slupky z jižního ovoce (pomeranče, banány) je možné kompostovat. Jen bychom měli mít napaměti, že jsou náchylné k plesnivění a proto není vhodné je kompostovat ve velkém množství. Fungicidy, kterými se ošetřují, se v kompostu  bez problému  rozkládají. Jak dokazují  nové výzkumy, nejsou už po 6 týdnech prokazatelné. (Zdroj: Ing. Miroslav Kalina: Kompostování a péče půdu, GRADA, 2004)


Kam s krabicemi od mléka a džusů, když nemáme v bydlišti kontejner na tetrapaky?

Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením „Nápojový karton“. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů.

V obcích, ve kterých nejsou speciální sběrné nádoby na nápojové kartony,  je kontejner na plast označen nálepkou jak na plast tak i na nápojové kartony, není to chyba, taková nálepka na kontejnerech bývá v případech, kdy v obci není samostatný sběr nápojových kartonů a ty se sbírají dohromady například s plastovými odpady. Při následném dotřídění jsou tyto materiály odděleny.

Nikdy nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením do nápojového kartonu napustíme trochu vody, protřepeme a vylijeme. Takto jednoduše vymytý karton stlačíme a vhodíme do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka neoddělujeme, bude tak učiněno následně při zpracování odpadu v zařízeních k tomu vaší obcí či městem určených.


Kam správně třídit kelímky od Lipánků?

Obaly od Lipánků, Pribináčků apod.,jsou z papíru, který je potažen jensupertenkou vrstvou polyethylenu, který není problém při zpracování společně s vytříděným papírem (také je na Lipáncích a spol. pod značkou (trojúhel


print mapa webu home  Ekoporadna  Ekoporadna-dotazy