Ekocentrum

Mezinárodní projekt EU - COMENIUS

Název projektu: Digital Portfolio as a strategy for teachers' professional development - koordinátorem bylo: Associacao de Professores de Sintra, Portugalsko; partnerem v ČR byla Svatojánská kolej - VOŠ. Dalšími partnery byly: Flemish Association of Pupil et School Support Centres, Belgie; Limburg Catholic Institution for Higher Education, Belgie; The Hague University, Nizozemí; Palmenia Centre for Continuing Education, University of Helsinki, Finsko; Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Lisbon, Portugalsko; Turku School of Economics and Business Administration, Finsko

Trvání projektu: od 1.10.2005 do 31.9.2008. Hlavním cílem projektu bylo využít vzdělávací možnosti portfolia podporovaného ICT v profesním růstu učitele s cílem vybudování nových kompetencí a nových přístupů v metodice výuky. V souladu s tím dochází ke změně role učitele, neboť hlavní pozornost je zaměřena na vzdělávací prostředí cílené spíše na studenta než na učitele. To vede ke zvýšení zodpovědnosti studentů a posílení jejich motivace při vlastním vzdělávání. Cílovou skupinou projektu byli učitelé a studenti učitelských oborů. Projekt byl podpořen ze strany EU. Ekocentrum Kavyl bylo v projektu spolupracující instituce bez finančního příspěvku.


print mapa webu home  Uskutečněné projekty  EU - COMENIUS