Ekocentrum

Mezinárodní projekt EU MINERVA

Název projektu: Intercultural Learning in the Internet - IntCultNet. Koordinátorem byla Häme Polytechnic, Finsko; partnerem v ČR byla Svatojánská kolej - VOŠ, ostatními partnery byly: Middlesex University, Velká Británie; Athens University of Economics and Business, Řecko

Trvání projektu: od 1.10.2002 do 31.3.2005. Interkulturní vzdělávání na Internetu "IntCultNet" byl výzkumný a vývojový projekt vícejazyčného školícího produktu pěti evropských zemí; při on-line vzdělávání projekt počítal s využitím pokrokových výukových metod při práci na počítači a s multimediálními aplikacemi. Jde například o to, jak efektivně zapojit sebeřídící i kooperující metody do interkulturního vzdělávání a současně z nich učinit i nástroj pro měření kulturní kompetence. Projekt byl podpořen ze strany EU.