Ekocentrum

Fragmenta Ioannea Collecta

aneb "SEBRANÉ STŘÍPKY SVATOJÁNSKÉ"


Svatý Jan pod Skalou není jen malá vesnice mezi Loděnicí, Bubovicemi, Srbskem a Berounem, ale také místo, kde na samém počátku naší kulturní historie žil v travertinové jeskyni poustevník Ivan, údajně první český světec.

Svatojánský klášter není jen památkou na působení benediktinů na místě opředeném svatojánskou legendou, ale také útočištěm pro ty, kteří usilují o duchovní růst a odborné studium na současné Svatojánské koleji - vyšší odborné škole pedagogické sloužící pro profesní přípravu křesťanských pedagogů.

Ekocentrum KAVYL není jen ústřední budovou Centra ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou (t.č. v rekonstrukci), ale rovněž součást šířeji pojatého eko-muzea (soustavy významných kulturních a přírodních památek v okolí Svatojánské skály) a připomínkou pověstných Ivanových vousů (srv. kavyl Ivanův - Stipa joannis), rostoucích na řadě míst na skalách a lesostepích Karlštejnska a Českého krasu.

Karlštejn pak není jen pověstným hradem Karla IV. vzdáleným 10 km od Svatého Jana pod Skalou, ale i názvem obce a zejména národní přírodní rezervace, oceněné Diplomem Rady Evropy v roce 2000; zrovna tak jako Český kras není jen geografickým či fytogeografickým pojmem, ale i jednou z druhově nejrozmanitějších chraněných krajinných oblastí České republiky.

Střípky posbírané od Sv. Jana (nebo spíše sv. Ivana) mají přinejmenším ten záběr, který je výše nastíněn. Přinášejí především zprávy o pozoruhodných přírodovědných objevech, nálezech a pozorováních z okolí Svatého Jana pod Skalou, Karlštejnska i z celého území Českého krasu. Jsou však i informací o odborných aktivitách Svatojánské koleje a dalších institucí regionu, a to jak v oblasti pedagogiky tak i ostatních společenských věd.

Od čísla 4 sborníku FRAGMENTA IOANNEA COLLECTA došlo k rozlišení řady Fragment s příspěvky z přírodních věd a ze společenských věd. V praxi to znamená, že od roku 2005 lichá čísla obsahují nadále vždy jen příspěvky přírodovědné (např. botanika, mykologie, lichenologie, zoologie, ornitologie, entomologie aj.) a sudá čísla vždy jen příspěvky ze společenských věd (např. pedagogika, psychologie, sinologie aj.).

Editace a vydávání přírodovědných příspěvků sborníku FRAGMENTA IOANNEA COLLECTA byly od roku 2003 do roku 2009 každoročně podporovány z prostředků *Fondu životního prostředí Středočeského kraje*.


print mapa webu home  Fragmenta Ioannea