Ekocentrum

Hodnoty, které vyznáváme

a) úcta k životu ve všech jeho formách
b) trvale udržitelný život
c) radost (ze stvoření, ze společenství, ze smyslu)
d) otevřenost pro rozmanitost
d) přímé (nezprostředkované) vnímání přírody
e) rodina
f) zodpovědnost


Budova Ekocentra Kavyl
Od r. 1995 realizovalo Centrum ekologického výzkumu a výchovy své aktivity v prostorách Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické. Ta v roce 2000 zakoupila budovu bývalé fary v havarijním stavu a spolu s Ekocentrem Kavyl začala hledat finanční zdroje na její rekonstrukci. Projekt zpracoval pan Ing. arch. Tomáš Šantavý. V přízemí budovy jsou prostory pro Ekocentrum Kavyl, v prvním patře a v podkroví je plánováno ubytování lektorů a účastníků ekologických programů tak, aby vzniklo ekologické pobytové středisko. Na předzahrádce má být postavena venkovní učebna ekologie.

 

Původ budovy - Budova má gotické základy, renesanční dostavbu, a konečná podoba jí byla dána v baroku.
Budova sloužila jako ubytování pro poutníky, dále zde byl hostinec Pod mramorem, fara, byty, byl zde i pokus využít budovu jako skladiště kulis pro Barrandovské ateliéry.
Rekonstrukce přízemí proběhla v letech 2004 - 2007, byla financovaná z fondu životního prostředí, z darů, z příspěvku Středočeského kraje.

 


V současné době shromažďujeme finanční prostředky na dostavbu. Pokud byste chtěli podpořit naše úsilí o zachování této památky ve Svatém Janu pod Skalou, můžete přispět na účet Ekocentra Kavyl nebo přímo v této budově, kde sídlí sekretariát Ekocentra, případně svojí návštěvou aktuální výstavy, případně zakoupením pohledů.

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  O Ekocentru Kavyl  Hodnoty