Ekocentrum

Materiály k trvalé udržitelnosti a resilienci ke stažení

  • Trvalá udržitelnost, která je možná pouze v srdci (případová studie Lao-c’: Tao te ťing, 1.-9. kapitola) (PDF ke stažení v češtině)
  • Sustainability retainable only in the heart (a case study of Lao-tzu: Dao De Jing, 1st - 9th chapter) (PDF ke stažení v angličtině)

  • Nebyla to resilience, co bylo pro Starého Mistra předpokladem pro zachování trvalé udržitelnosti vize? (případová studie Lao-c’: Tao te ťing, 20. kapitola) 1 (PDF ke stažení v češtině)
  • Is Resilience the Precondition for Retaining the Su stainability of a Vision According to the Old Master? (A Case Study of Laozi: Dao De Jing, Chapter 20) 1 (PDF ke stažení v angličtině)

print mapa webu home  Nabízíme  Materiály k trvalé udržitelnosti