Ekocentrum
logolink

Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Od listopadu 2009 pro Vás Ekocentrum Kavyl připravuje nové programy pro žáky a pedagogy v rámci projektu Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj (zkráceně Příroda, krajina a lidé pospolu). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a jeho cílem je tvorba vzdělávácího projektu EVVO v kombinaci s multikulturní výchvou v podobě výukových programů a vývoj materiálů nadregionálního významu, podněcujících k aplikaci metod aktivního učení v EVVO.

Projekt představuje spojnici mezi dvěma průřezovými tématy (environmentální výchovou a multikulturní výchovou) v rámci RVP. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je přirozeným základem pro toto spojení a přináší možnost jeho průniku do obou průřezových témat v logických a věcných souvislostech. Projekt je určen pro všechny účástníky počátečního vzdělávání.

Pro více informací navštivte naši webovou stránku věnovanou projektu http://projekty.ekocentrum.eu/


print mapa webu home  Aktuální projekty  Příroda, krajina, lidé