Ekocentrum

INTERPRETAČNÍ KURZ TAO TE ŤINGU

Termín pátého setkání: 18.4.-19.4.2009

Začátek je v sobotu od 13.30 hod., konec v neděli v 15.30 hod.
Téma setkání: ohlédnutí za 1. a 4. kapitolou, rekapitulace 5. kapitoly, reflexe 6. kapitoly a text 7. kapitoly. 

Interpretační kurz TAO TE ŤINGU je určen všem zájemcům, kteří mají touhu se aktivně podílet na pokusu o alternativní interpretaci některých částí Tao te ťingu, základního spisu taotismu, jedné z nejpozoruhodnějších kanonických knih staré Číny a současně jedné z nejpřekládanejších knih na světě. Předchozí znalost čínštiny není podmínkou pro účast na tomto kurzu.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ:
Semináře probíhají o víkendech v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické (případně v přednáškovém sále Ekocentra Kavyl) ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun. Těžiště každého setkání spočívá v seznámení se s příslušnou kapitolou (kapitolami) Tao te ťingu v originále, s jejím "doslovným" překladem, jejími běžnými překlady do češtiny, slovenštiny a angličtiny, s alternativními možnostmi překladu plynoucí z jazykového (znakového) , kulturního či sémantického kontextu , s proměnami textu v různých verzích (Ma Wangu Dui, Guodian aj.)

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
350,- Kč
za jednorázovou účast na víkendovém setkání kurzu, včetně získání studijních textů probíraných na příslušném semináři. 2600,- Kč pro pravidelné účastníky na čtyři víkendová setkání předem, včetně získání všech studijních textů. Dále si účastník hradí podle potřeby ubytování (160,- Kč na noc) a stravování (130,- Kč na celý den).


PLÁNOVANÝ TERMÍN DALŠÍHO SETKÁNÍ KURZU: 9.5. - 10.5.2009
Dále vždy přibližně jednou měsíčně.

Přihlášky a informace : info@svatojanskakolej.cz

print mapa webu home  Vzdělávací programy  Čínština  Kurz čínštiny