Ekocentrum
PODZIMNÍ ŠKOLA ČÍNŠTINY VE SVATÉM JANU POD SKALOU

ČÍNŠTINA - SVĚT PSANÝ ZNAKY:

PŘÍSPĚVEK K MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ

PLÁNOVANÝ TERMÍN JIŽ ČTVRTÉHO BĚHU KURZU:
Semináře se budou konat ve vazbě na podzimní prázdniny 2009 (první polovina kurzu) a následně o víkendech. Vstupní blok kurzu proběhne ve dnech 24.10.2009 – 1.11.2009, další termíny podle dohody s účastníky.

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉ NÁPLNĚ (ANOTACE) :
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům a všem dalším zájemcům, kteří mají zájem seznámit se se základy čínského jazyka a písma v kontextu s kulturou a historií Dálného východu. Čínské písmo jako archaický a současně stále živý logosylabický systém je unikátním klíčem k odhalování kořenů čínské kultury, způsobu myšlení a hodnotových žebříčků, které jsou trvalou výzvou pro naše současné kulturní standardy. Náplní kursu je nejen pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se základními rysy její gramatiky a minimální slovní zásobou, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení (alternativní překlad Tao-te-ťingu), literárního výrazu (překlady čínské poezie) a náboženských a kulturních představ a tradic. Součástí kursu jsou nejen původní ukázky (nahrávky rodilých mluvčích, čínských písní), ale i praktický nácvik a metodika. Poznání kulturních kořenů Dalného východu je přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.

ODBORNÝ GARANT:
PhDr. Rostislav Fellner, CSc. Jako hostující lektoři se zúčastní též někteří naši přední sinologové.

ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ :
Semináře budou probíhat v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun: denně 5-6 hod. kursu, 2 hod. samostudium, 2 hod. volno (výlet), případně 2-3 hod. přednáška hosta s možnými variacemi. K dispozici je přednáškový sál, počítačová učebna s možností využívat multimediální pomůcky a internet.

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE :
Kurs byl původně akreditován jako čtyři navazující pětidenní semináře, ale lze jej po dohodě s účastníky realizovat též při víkendových setkáních. Účastníci obdrží na konci posledního setkání osvědčení o absolvování kursu, a to absolvují-li alespoň 75 % seminářů.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK (za „letní školu čínštiny“, tj. první 2 pětidenní semináře):
3260,- Kč
- zahrnuje cenu kursu (326,- Kč na den), včetně učebních textů; dále si účastník hradí případně ubytování (160,- Kč na noc) a stravování (130,- Kč na celý den). Účastnický poplatek se hradí předem, ubytování a stravování až na místě.

Účastníkům kurzu bude poskytnuta sleva při jejich případném zájmu o účast na mezinárodní konferenci "Nové otázky nad Starým mistrem", která se bude konat příští rok ve druhé polovině června 2010 (s příslibem účasti předních světových odborníků v oblasti taoismu, interpretace Tao te ťingu a učení mistra Lao-c´).

Kursovné ve výši 3260,- Kč uhraďte nejpozději do 31.8.2009.
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s., č. účtu 158 643 815 / 0300
konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 0999+datum narození účastníka
(např. je-li účastník narozen 20.7.1958, bude variabilní symbol 0999200758)

Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 19 579/2008-25-443 jako vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přihlášky a informace obratem:  info@svatojanskakolej.cz

print mapa webu home  Vzdělávací programy  Čínština  Podzimní škola čínštiny