Ekocentrum


Letní škola čÍnštinyv zÁMECKÉM DVOŘE VE VŠERADICÍCHČÍNŠTINA - SVĚT PSANÝ ZNAKY:
příspěvek k multikulturní výchově


Plánovaný termín kurzu:
Semináře se budou konat o letních prázdninách 2020 (první polovina kurzu) a následně o víkendech v průběhu podzimu a zimy. Letní škola proběhne ve dnech 12.7.-22.7.2020, další termíny podle dohody s účastníky v průběhu školního roku 2020/2021.

podrobnÁ charakteristika obsahové náplně (anotace) :
Kurz je určen všem, kteří mají zájem seznámit se se základy čínského jazyka a písma v kontextu s kulturou a historií Dálného východu. Čínské písmo jako archaický a současně stále živý logosylabický systém je unikátním klíčem k odhalování kořenů čínské kultury, způsobu myšlení a hodnotových žebříčků, které jsou trvalou výzvou pro naše současné kulturní standardy. Náplní kursu je nejen pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se základními rysy její gramatiky a minimální slovní zásobou, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení (alternativní překlad Tao-te-ťingu), literárního výrazu (překlady čínské poezie) a náboženských a kulturních představ a tradic. Součástí kursu jsou nejen původní ukázky (nahrávky rodilých mluvčích, čínských písní aj.), ale i praktický nácvik a metodika. Poznání kulturních kořenů Dálného východu je přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.

ODBORNÝ GARANT:
PhDr. Rostislav Fellner, CSc. Jako hostující lektoři se zúčastní též někteří naši přední sinologové.

POŘADATEL AKCE:
Centrum ekologického výzkumu a výchovy, z.s. – Ekocentrum BACÍN.

ORGANIZAČNÍ, materiální a technické zabezpečení:
Semináře budou probíhat v konferenčním salónku Zámeckého dvora ve Všeradicích, okr. Beroun: denně 4-7 hod. kursu, 2 hod. samostudium, event. 2 hod. volno (výlet), případně 2-4 hod. přednáška hosta s možnými variacemi.

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce:
Kurs je koncipován jako dva intenzivní pětidenní semináře v rámci bloku „letní školy čínštiny“, a následných 5 víkendových setkáních od podzimu do jara. Účastníci obdrží na konci posledního setkání osvědčení o absolvování kursu, a to absolvují-li alespoň 75 % seminářů.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK (za „letní školu čínštiny“, tj. první 2 spojené pětidenní semináře):
3900,- Kč zahrnuje cenu kursu, včetně učebních textů; dále si účastník hradí případně ubytování (250,- Kč na noc). Účastnický poplatek (kurzovné) se hradí předem, ubytování až na místě. Stravování je možné v místě konání kurzu.

Kursovné ve výši 3900,- Kč uhraďte nejpozději do 30.6.2020.

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. účtu 209763201/0300
konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 0999+datum narození účastníka
(např. je-li účastník narozen 20.7.1988, bude variabilní symbol 0999200788)

中文

Přihlášky a informace získáte na adrese: rfellner@svatojanskakolej.cz

 
 
 
 

print mapa webu home  Vzdělávací programy  Čínština