Ekocentrum

Denní výukové programy pro MŠ a ZŠNázev: Preclíkářství

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne, doporučujeme na únor - doba masopustu
Délka programu: 45 - 60 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Krátké povídání o historii preclíkářství, o rozmanitých druzích preclíkářských výrobků pečených pro všední den i pro svátek. Ukázka výroby různých tvarů preclíků a jejich zdobení. Vlastní preclíkářské tvoření z těsta nebo z hlíny. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek.
 

Název: Ovečka aneb přadláctví

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 60 - 90 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Povídání o ovcích, ovčím rouně, v případě návštěvy u nás, pohlazení živých oveček. Ukázka zpracování rouna – praní, česání rouna pomocí kramplí, spřádání vlny na kolovratu. Každý si může zkusit točit s kolovrátkem a česat na kramplích. Vytvoření vlastní ovečky s opravdovým ovčím kožichem. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek.
 

Název: Tkalcovství

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 60 - 90 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Předvedení tkalcovského stavu a tkaní, případně stolního stávku. Ukázka různých druhů tkanin a seznámení s technikou tkaní. Tkaní z papíru. Možnost vyzkoušení tkaní na tkalcovském stavu. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek.
 

Název: Barvířství - barvíři a rostliny

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 45 - 60 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Ukázka textilií barvených tradičními postupy modrotisk, batikování, malování na hedvábí. Předvedení a naučení jednoduchého způsobu barvení textilií. Vytvoření vlastního výrobku podle věku a zručnosti účastníků. Každý si z programu odnese pracovní list a vlastní výrobek.
 

Název: Batikování

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: květen až září, úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 90 - 120 minut
Cena: 60,- 40,- Kč za žáka a výrobek
Popis programu: Každý si vybere oděv nebo si přiveze vlastní. Ukázky různých technik rezerváže: vázaná, vosková, šitá. Barvení vlastního oděvu. Program probíhá venku.
 
 

Název: Ptáčci v zimě

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 45 - 60 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Seznámení s našimi přezimujícími ptáky a jak přečkávají zimu. Při návštěvě u nás pozorování ptáků ve volné přírodě. Tvoření se semínky, ukázka výroby krmítka, starší a zručnější děti si mohou zhotovit lojovou kouli se semínky nebo závěs pro ptáky. Každý si odnese svůj výrobek a pracovní list.
 

Název: Zvířecí stopy

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: Ekocentrum Kavyl a okolí
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 60 - 90 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Seznámení s tím, jaké stopy po sobě zvířata v přírodě zanechávají. Obrázky zvířat a jejich stop. Hra na stopování zvířátek. Ukázka odlévání stop, starší děti si mohou odlévání samy vyzkoušet.
 

Název: Hmyz a jeho význam

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání:úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 90 min
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Žáci se seznámí se světem, který nemusí být viditelný pouhým okem. Připravíme pro ně první seznámení s mikroskopem – program využívá binokulární lupu, do které se děti naučí dívat a naučí se ji zaostřovat. Dětem bude zábavnou formou vysvětlen význam hmyzu a bude jim nastíněn význam biodiverzity v přírodě. Některé zástupce hmyzu si prohlédneme i pod binokulární lupou. Z programu si odnesou obrázky, které si v průběhu hodiny nakreslí.
 

Název: Jak rostliny cestují

Cílová skupina: určeno proZŠ
Místo konání:Ekocentrum Kavyl
Termín konání: středa
Délka programu: 1,5 hodiny
Cena: 50,- Kč
Popis programu: Necestujeme jenom my do hor a kmoři. Cestují i rostliny.Odkud se např. na náš talíř dostaly brambory, fazole, rajčata, citrony


Název: Bylinkové čarování v zahradě i v kuchyni

Cílová skupina Veřejnost, rodiče s dětmi, učitelé MŠ a ZŠ, žáciZŠ
Místo konání: V prostorách Ekocentra Kavyl.
Termín konání: po dohodě
Délka programu: 2 hodiny
Cena: 50,- Kč na účastníka
Popis programu: Představení známých i méně známých druhů léčivých a aromatických rostlin a koření. Používání bylinek v historii a v součastnosti. Ochutnávka bylinných čajů s medem. Každý si z programu odnese pracovní list a voňavý bylinkový sáček pro výrobu polštářku.


Název: Stromy a my

Cílová skupina: MŠ, ZŠ
Délka programu: 2 h
Cena: 50,- Kč na účastníka
Popis programu: Seznámení se stromy rostoucími v okolí, vnímání stromů různými smysly. (Podle čeho poznáme strom, podle jakých znaků rozlišujeme různé druhy stromů. Putování od stromu ke stromu. Hra na hledání určitých stromů. Poslech šumění listí ve větru, vnímání vůní, ohmatání kůry, poznávání plodů po hmatu.)


Název: Botanická exkurze

Cílová skupina: 2. st.ZŠ, SŠ, učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ
Místo konání: Ekocentrum Kavyl/škola
Termín konání: duben až říjen (úterý, středa, čtvrtek)
Délka programu: 2 h
Cena: 50,- Kč, 60,-Kč ve škole
Popis programu: Přírodovědná vycházka se zaměřením na rostlinnou říši (v případě zájmu též houby), s důrazem na zvláštnosti flóry CHKO Český kras (při konání v našem ekocentru). Hospodářsky významné druhy rostlin, původnost druhů v ČR. Příprava na školní poznávačku, eventuelně herbář.


Název: Zahradničíme v souladu s přírodou (aneb školní biozahrada)

Cílová skupina: 2. st.ZŠ, SŠ, učitelé ZŠ, SŠ
Místo konání: Ekocentrum Kavyl/škola
Termín konání: duben až říjen (úterý, středa, čtvrtek)
Délka programu: 2 h
Cena: 50,- Kč, 60,- Kč ve škole
Popis programu: Návrh založení zahrady a její následná údržba environmentálně přijatelnými metodami – základní princip permakultury, ekologický a integrovaný systém ochrany rostlin. Pěstování zeleniny, ovoce a květin, podpora estetického cítění a sociálního myšlení. Rozmanitost využití léčivých a aromatických bylin v systémech pěstování, možnost ochutnávky bylinných čajů.


Název: Do zákulisí říše hub

Cílová skupina: Studenti středních škol (zvláště gymnázia a přírodovědné zaměření) Rozšíření výuky biologie.
Místo konání: V prostorách a okolí Ekocentra Kavyl, lektor může přijet s powerpointovou prezentací do vaší školy.
Termín konání: pondělí až čtvrtek (po celý rok)
Délka programu: 2 hodiny
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Studenti si prohloubí své znalosti o houbách, jejich výživě a základním systému nejprve při powerpointové prezentaci (v období s dostatkem plodnic hub v přírodě lze rozšířit výklad přímo v terénu). Prohlídka herbářových položek a fotografií rozličných hub s výkladem.
Úskalí přechodu přirozeně neškodných druhů na parazitismus v uměle monokulturních lesích. Jak povrch plodnic dřevních hub dokáže barevně splynout s kůrou stromu.
Následuje tématická vycházka s praktickými ukázkami a hledáním aktuálních plodnic hub – v případě konání programu v ekocentru.
Každý si z programu odnese pracovní list a doufáme, že i zvídavější pohled na tuto zajímavou říši organismů.


Název: Semínko a jeho tajemství

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 60 - 90 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Pozorování a porovnávání semínek, založení sbírky semínek, jak semínka cestují, jaké mají vlastnosti, tvoření ze semínek. Zkusíme si zasít do květináče svoji rostlinku. Pracovní listy. Hry se semeny. Pozorování lupou (MŠ) a mikroskopování (jen pro ZŠ).
 
 

Název: Cesta do nitra buňky 1

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Místo konání:v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání:úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu:90 min
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu:Pro žáky je připraveno krátké povídání o mikroskopu, o jeho použití a funkcích. Žáci se naučí používat mikroskop prakticky, ukážeme si, jak se připravuje preparát, sami si preparáty připraví. Seznámí se s buňkou jako stavební jednotkou všeho živého. Řekneme si, jaké jsou v buňce organely, k čemu slouží a jaké jsou rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou. Většinu času strávíme vlastním mikroskopováním. Zvláštní zřetel bude brán na barevnou výraznost a estetickou stránku preparátu, aby byl program pro žáky zároveň i zábavný a poutavý. Z programu si žáci odnesou vlastní nákresy.
 

Název: Cesta do nitra buňky 2

Cílová skupina:
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 90 min
Cena: 50,- Kč za studenta
Popis programu: Studenti si zopakují použití a funkce mikroskopu. Prohloubí si znalosti práce s chemikáliemi a přípravu preparátů. Program je provede rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. Také se zaměříme na to, jak se buňky dělí a jak se diferencují na různé buněčné typy s mnoha funkcemi. Většinu času strávíme vlastním mikroskopováním. Z programu si studenti odnesou vlastní nákresy.

Název: Skřítek Recykláček - výroba ručního papíru

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 90 - 120 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Seznámení s historií papíru, s různými druhy papíru. Rozmixování starého papíru s vodou, výroba ručního papíru, zdobení pomocí přírodnin. Každý si odnese vlastnoručně vyrobený a ozdobený ruční papír.
 

Název: Odpad není k zahození

Cílová skupina:
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 90 - 120 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Odpad a jeho recyklace. Co vše je odpad a jak s ním můžeme nakládat. Tvorba ze zbytkových materiálů. Na výběr je: tvoření z Tetra packu (lucerny - doporučujeme v listopadu, peněženky), tvoření z látek a kartónů (praktické krabičky, stojánek na tužky nebo rozvrh hodin, možné i pro MŠ), tvoření z PET lahví (PET art - kaktusy, květiny), tvoření z igelitových a mikrotenových sáčků (igelit art - abstraktní umění).
 

Název: Na indiánské stezce

Cílová skupina: I. stupeň ZŠ
Místo konání: program realizován v okolí Ekocentra Kavyl
Termín konání: jaro až podzim, za nepříznivého počasí probíhá uvnitř a je o cca 30 min. kratší, úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 90 - 120 minut
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Poznávání přírody, smyslové hry a další (za splnění úkolu získají ptačí pero do své čelekny). Indiánské zdobení barvami na obličej, vyrábění indiánské čelenky (práce s kůží), tvorba obrázku ze sesbíraných přírodnin. Procvičování všímavosti a pozornosti. Žáci se dozvědí i něco o životě indiánů a stopování zvířat. Na program je nutné mít obuv i oděv vhodný do terénu.
 

Název: Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Cílová skupina:
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 60 - 90 min.
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Jak lidé přišli na pečení chleba a proč. Jak vypadá chleba, denní potrava, v jednotlivých zemích (jak se jmenuje). Z čeho se vyrábí a jak. Ochutnáme různé druhy chleba a zkusíme jednoduché pečení. Chlebové názvy. Úcta k chlebu.
 

Název: Hudební nástroje napříč kulturami

Cílová skupina: MŠ a ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne
Délka programu: 60 - 90 min.
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Jak se hrálo v pravěku a jak a na co hrají etnika v jiných zemích. Vyrobíme si jednoduché chřestidlo nebo jiný rytmický hudební nástroj z přírodních materiálů. Účastníci si zahrají, zazpívají i zatancují. Za hezkého počasí probíhá program venku.
 

Název: Dva v jednom domě

Cílová skupina: ZŠ od 5. třídy
Místo konání: Ekocentrum Kavyl a okolí
Termín konání: úterý až pátek dopoledne, v pondělí, čtvrtek a pátek i odpoledne, jaro - podzim
Délka programu: 60 - 90 min.
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Seznámení s lišejníky a jejich výjimečnými vlastnostmi. Vycházka do okolí a hledání lišejníků. Tvorba enta Stromovouse - pastýře stromů (z větví a lišejníků coby vousů, vlasů, obočí a pod.). Pokud nebude dostupný materiál a při větším počtu žáků, tvorba z papíru a vlny. Pozorování lišejníku binokulární lupou.
 

Název: Eko adventní dílna

Cílová skupina: veřejnost, MŠ, ZŠ
Místo konání: v prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás
Termín konání: první adventní sobota (možnost domluvit se i na další adventní soboty) a také ve všední dny v prosinci
Délka programu: 90 - 120 min.
Cena: dle použitých materiálů na vašem výrobku
Popis programu: Tvorba adventních věnců, svícnů a tradiční lidové výzdoby, zvykoslovné předměty (mikulášský vrkoč, polaz, čerti, kominíci nebo dámy ze sušeného ovoce). Povídání o Luckách, Barborkách a dalších adventních postavách. Tvorba z přírodních materiálů, bez použití umělých pojidel tzn. bez tavné pistole a lepidla = ekologicky i ekonomicky. Kdo chce, může si přinést vlastní korpus na adventní věnec. Korpusy nejsou k dispozici = vyrábíme si je sami přímo z větví.
 

Název: Klimatické změny a globální oteplování

Místo konání: V prostorách Ekocentra Kavyl, po domluvě u vás na škole
Termín konání: dle domluvy
Délka programu: 90 - 120 minut (2 - 3 vyučovací hodiny)
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Žáci se prostřednictvím aktivních vyučovacích metod seznamují s příčinami a důsledky změn klimatu. Nacházejí souvislosti mezi jednotlivými problémy a na základě zhodnocení dopadů vlastního životního stylu se pokusí navrhovat možná řešení. Během programu studenti rozvíjí své čtenářské, komunikační a další sociální dovednosti.
 

Název: Poetické okénko – vnímáme přírodu ve verších

 Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia a střední školy, veřejnost
Místo konání: V prostorách a okolí Ekocentra Kavyl nebo ve vaší škole
Termín konání: pondělí až čtvrtek (po celý rok, tedy i v zimním období)
Délka programu: 2 hodiny
Cena: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Autorské čtení básní s přírodní a environmentální tématikou s výkladem, doplněné průřezem českou i světovou literární tvorbou k tomuto tématu (např. B. Reynek, A. Sova, W. Wordsworth: „Jak láska k přírodě probouzí lásku k lidstvu“).  Snaha podpořit vnímavost a estetické cítění – meditace s malým filozofickým zamyšlením. Začlenění environmentální výchovy do výuky českého jazyka a literatury. V rámci pracovního listu se každý účastník pokusí vytvořit několik vlastních veršů. Zvláště mladší žáci si mohou předem připravit báseň, kterou na úvod zarecitují.


Název: Praktický ekologický minikurz (pro menší děti)

Cílová skupina:: MŠ, ZŠ
Místo konání:: Ekocentrum Kavyl a okolí
Délka programu: 60 - 90 min
Cena:: 50,- Kč za žáka
Popis programu: Vycházka do okolí Ekocentra s množstvím her a soutěží s ekologickou tématikou. Charakteristika ekosystémů ČR spojená s jejich prohlídkou - les, skály, potok atd. Kulturní krajina – louka, pastvina, pole aj. Vysvětlení základních ekologických pojmů formou ukázek v přírodě (uzpůsobeno věku dětí).


Název: Český kras

Cílová skupina: ZŠ, SŠ, veřejnost
Místo konání: Ekocentrum Kavyl a okolí
Termín konání: Úterý, středa, čtvrtek, i v zimě
Délka programu: 2 h
Cena: 50,- Kč
Popis programu: Komentovaná všestranná prohlídka přírody CHKO Český kras s řízenou diskusí (botanika, mykologie, zoologie, geologie, ekosystémy). Zvláštnosti a zajímavosti v Národní přírodní rezervaci Karlštejn. Vyzdvižení zvláštností aktuálního ročního období.


Název: Čarovný rok

Cílová skupina: MŠ, ZŠ
Místo konání:sp; Ekocentrum Kavyl/škola
Termín konání: úterý, středa, čtvrtek
Délka programu: 2 h
Cena: 50,- Kč, 60,- Kč ve škole
Popis programu: Tvořivá dílna – výtvarná činnost z přírodnin aktuálních danému ročnímu období (např. Čarovný podzim), možno i v zimě. Vysvětlení zákonitostí stávajícího ročního období z klimatologického, geografického a vegetačního hlediska. Rozdíl mezi ročním obdobím astronomickým a skutečným (dle počasí). Obyčeje vázané k dané roční době.


Název: Počasí a podnebí, klimatické změny

Cílová skupina Veřejnost, učitelé MŠ a ZŠ, žáci (od 3. třídy ZŠ)
Místo konání: V prostorách Ekocentra Kavyl, po dohodě můžeme přijet s programem do Vaší školy.
Termín konání: po dohodě
Délka programu: 2 hodiny
Cena: 50,- Kč na účastníka
Popis programu: Přiblížení principu vzniku a vývoje klimatických jevů a jejich měření (jak vypadá měřicí stanice, co skrývají mapy používané v předpovědi počasí, co ovlivňuje podnebí naší republiky atd.).
Účastníci si z jednoduchých pomůcek mohou vyrobit vlastní větrnou korouhvičku, srážkoměr či barometr. Zároveň ukázka profesionálních přístrojů.
Akce je proložena tématickou vycházkou – pozorováním typu oblačnosti a zhodnocením aktuálního počasí.


print mapa webu home  Vzdělávací programy  Programy pro MŠ, ZŠ, SŠ