Ekocentrum

Národní projekt "Síť environmentálních informačních a poradenských center"

Centrum ekologického výzkumu a výchovy (CEVV) ve Svatém Janu pod Skalou získalo v roce 2006 částečnou podporu při zřizování Ekocentra Kavyl ze strany ESF jako partner projektu v rámci programu OPRLZ v grantovém schématu "Síť environmentálních informačních a poradenských center". Projekt trval od 1.9.2006 do 31.8.2008. V průběhu tohoto dvouletého projektu, zaměřeného na doplnění sítě EVVO ve Středočeském kraji, tým spolupracovníků, složený jak ze stálých zaměstnanců, tak externích lektorů, realizoval více jak 200 akcí, včetně ekoporadenství. Akce byly po organizační, obsahové i administrativní stránce velmi úspěšně a erudovaně zajišťovány 5-10 pracovníky ekocentra. Ve skupině velmi dobře fungovala týmová spolupráce a solidarita v souladu s běžnými zásadami úspěšné sociální komunikace. Projekt byl podpořen ze strany MŽP ČR.


print mapa webu home  Uskutečněné projekty  Síť center