Ekocentrum

Kam doletí Svatojánci

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchy ČR poskytlo CEVV ve Svatém Janu pod Skalou v roce 2009 dotaci na projekt "Kam doletí Svatojánci", jehož cílem je využít inovativní výukové metody (kooperativní vyučévání, projektové vyučování, integrovaná tématická výuka, bezprostřední kontak s přírodou v CHKO Český kras, mezipředmětovéá spolupráce) v oblasti EVVO při profesní přípravě učitelek MŠ na příkladu Svatojánské koleje - VOŠ pedagogické.

Cílem přípravy studentů je přenos informací, kompetencí, dovedností a postojů v oblasti EVVO do praxe (pilotních) mateřských škol.

Cílovými skupinami jsou pedagogové MŠ a VOŠ, děti mateřských škol a studenti VOŠ.

Na této stránce budete aktuálně informováni o projektu a akcích, které se budou v rámci projektu pořádat.


print mapa webu home  Uskutečněné projekty  Kam doletí Svatojánci