Ekocentrum

 

logolink


Projekt: CZ.1.07/1.1.00/08.0028
Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou

Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická

Vás srdečně zvou na

druhé svatojánské symposium

Starý mistr a trvalá udržitelnost

Laozi on Sustainability

28.-30. prosince 2011

Svatý Jan pod Skalou

 

Druhé sympózium vztažené k osobě Starého mistra (Lao-c‘) a ke spisu nazývanému Tao te ťing (jehož byl Lao-c‘ údajným autorem) se bude konat ve dnech 28.12. – 30.12.2011 ve Svatém Janu pod Skalou v prostorách Centra ekologického výzkumu a výchovy (Ekocentrum Kavyl) a Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické.


Sympózium je zaměřeno jednak na historický, filozofický a religiózní kontext Tao te ťingu, jednak na výsledky textové analýzy prvních devíti kapitol Tao te ťingu a na možnosti jejich alternativního překladu. To vše v kontextu nosného tématu tohoto sympózia: Trvalá udržitelnost v podání Starého mistra.


Na sympózium jsou speciálně zváni učitelé středních, ale i základních škol, kteří chtějí získat nové poznatky o způsobu myšlení ve staré Číně, o pradávných filozofických a světonázorových pohledech na svět, které pak ovlivňovali Dálný východ po staletí a tisíciletí, a o specifickém konceptu trvalé udržitelnosti, který tak zaujal již Starého mistra. Předběžná znalost čínštiny nebo čínských reálií není pro účast na tomto sympóziu podmínkou.


Toto sympózium je skromným příspěvkem k naplňování cílů právě probíhající dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj, vyhlášené OSN.

Organizační výbor sympózia:
PhDr. Rostislav Fellner, CSc.
Centrum ekologického výzkumu a výchovy, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 p. Beroun
Daniel D. Novotný, PhD.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

 

Informace o registraci - informace, jak se registrovat
Přihlášení referátů - informace, jak zaslat Váš příspěvek
Informace pro autory - informace o podobě příspěvku 
Program - na co se můžete těšit
Sborník ze sympózia - něco málo o sborníku
Ubytování - možnosti ubytování
Registrační formulář - on-line registrace na akci

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  Symposium 2011  Druhé symposium 2011