Ekocentrum

Informace pro autory


Všechny příspěvky musí být předloženy v elektronické podobě a budou bezplatně opublikovány ve sborníku ze sympózia do 3 měsíců po datu konání sympózia. Rozsah příspěvku není striktně stránkově omezen. Příspěvek může obsahovat 1 (-3) barevné obrázky (fotografie). Přednesené příspěvky budou publikovány ve zvláštním čísle časopisu “Fragmenta Ioannea Collecta” v papírové podobě.


Konečný termín pro předložení textů příspěvků je 20. prosinec 2011.


Příspěvek musí zahrnovat tyto části v níže uvedeném pořadí:

  • 1. Název příspěvku v češtině i angličtině.
  • 2. Jméno (-na) autora (-rů).
  • 3. Pracoviště autora (-rů).
  • 4. Adresa (-sy) autora (-rů).
  • 5. E-mailová adresa (-sy) autora (-rů).
  • 6. Abstract příspěvku v češtině i angličtině.
  • 7. Článek v češtině nebo angličtině (1-3 barevné obrázky ve formátu jpg. jsou vítány).
  • 8. Soupis použité literatury (References).
  • 9. Přiložte informaci o potřebném technickém vybavení, které potřebujete pro prezentaci Vašeho příspěvku na sympóziu.

Vaše příspěvky můžete zasílat e-mailem na adresu info(zavináč)svatojanskakolej.cz

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  Symposium 2011  Druhé symposium 2011  Symposium 2011 - informace pro autory