Ekocentrum

Přihlášení referátů


Příspěvek je třeba přihlásit do 15.11.2011.

Jsou přijímány referáty na téma:

  • Starý mistr (Lao-c‘) a koncept trvalé udržitelnosti
  • archeologický, historický, filozofický a religiózní kontext Tao te ťingu
  • výsledky textové analýzy (hermeneutiky) prvních devíti kapitol Tao te ťingu (speciálně pak kapitol 4-9) a možnosti jejich alternativního překladu

Adresa pro poštu:
Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická
Druhé svatojánské sympózium
Svatý Jan pod Skalou 1
266 01 p.o. Beroun

Telefon/fax:  311 672 461, 311 671 308


Každá přihláška příspěvku by měla obsahovat:

  • a) jméno(-na) autora (-rů),
  • b) název příspěvku,
  • c) klíčová slova,
  • d) poštovní adresu (-sy),
  • e) adresu (-sy) pro e-mail.

Potvrzení přijetí příspěvku bude provedeno prostřednictvím e-mailu, nebude-li to předem autorem požadováno jinak.
Příspěvky budou opublikovány zdarma ve sborníku referátů ze sympózia.

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  Symposium 2011  Druhé symposium 2011  Symposium 2011 - přihlášení referátů