Ekocentrum

Program


28.12.2011

13.00-13.30 Registrace/Registration
13.30-14.30 Olga Lomová: Tao-te-ťing na křižovatce civilizací. (Daodejing at the crossroads of civilizations.)
14.45-15.45 Daniel D. Novotný: Poznámky k hermeneutice textu Laozi. (Notes on the hermeneutics of the Laozi text.)
16.00-17.00 Jan Beran: Společné myšlení a společné pasáže knih Laozi a Liezi. (Common thinking and common passages of books Laozi and Liezi.)

 

29.12.2011

9.30-11.30 Rostislav Fellner: Více o trvalé udržitelnosti z pohledu Starého Mistra. (More about sustainability from the point of view of the Old Master: Laozi.)
12.00-13.00 lunch
13.00-14.30 Zhang Yuan (P.R.China): The Problems of English translation of “无为” in “Tao Te Ching”. (Problémy s anglickým překladem pojmu 无为 v Tao te ťingu.) 15.00- 16.30 Marina Čarnogurská (Slovakia): Laoc´ove metafyzické vízie, zverejnené v knihe Wen c´, v komparácii s modernymi prirodovedeckymi poznatkami o podstate bytia. (Laozis´ Metaphysical Intuitions from the Book Wenzi in Comparison with our Modern Scientific Knowledge about the Fundamental Being.)

 

30.12.2011

9.30-11.30 Rostislav Fellner: Sémantická interpretace konstitutivních složek čínských znaků v kontextu hermeneutického rozkrývání obsahu Tao te ťingu: Témata otevřená v kapitolách 4 – 6. . (Semantic interpretation of constitutive elements of Chinese characters in the context of hermeneutic revealing of the Dao De Jing content: Topics opened in chapters 4 – 6.)
12.00-13.00 lunch
13.00-15.00 Rostislav Fellner: Sémantická interpretace konstitutivních složek čínských znaků v kontextu hermeneutického rozkrývání obsahu Tao te ťingu: Témata otevřená v kapitolách 7 – 9. (Semantic interpretation of constitutive elements of Chinese characters in the context of hermeneutic revealing of the Dao De Jing content: Topics opened in chapters 7 – 9.)

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  Symposium 2011  Second symposium 2011  Symposium 2011 - Program