Ekocentrum

Sborník ze sympózia


bude z organizačních důvodů publikován až následně po konání sympózia, a to přibližně do 3 měsíců od data jeho konání.

Všichni účastníci jsou proto žádáni (pokud tak již neučinili), aby zaslali na mailovou adresu info(zavináč)svatojanskakolej. cz :

  • 1) abstrakt přihlášeného příspěvku (česky/slovensky a anglicky) do 15.12.2011 (přehled abstraktů přihlášených příspěvků bude součástí materiálů, které obdrží všichni účastníci při registraci);
  • 2) úplný text konečné verze příspěvku pro sborník ze sympózia v souladu s instrukcemi uvedenými v cirkuláři (v jazyce, ve kterém bude přednášen – ve většině případů tedy česky) do 20.12.2011, případně nejpozději v den registrace (tento text bude zařazen do výše zmíněného sborníku ze sympózia, který bude následně publikován).
Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  Symposium 2011  Druhé symposium 2011  Symposium 2011 - sborník