Ekocentrum

1. duben Světový den ptactva

Přišlo k nám jaro a s ním se do naší země navrátí tisíce stěhovavých ptáků a my můžeme oslavit další ročník Světového dne ptactva. Den ptactva se slaví po celém světě od roku 1906, neboť v tento den byla podepsána Mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva, která spadá do začátků historie mezinárodní ochrany přírody. V souvislosti s tím bude od 18. 4. do 23. 5. probíhat další ročník „Vítání ptačího zpěvu“ po celé České republice. Dne 1. května 2010 se koná „Vítání ptačího zpěvu“ v okolí Loděnice a Svatého Jana pod Skalou. Zváni jsou všichni milovníci ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů uvítali a oslavili první ptačí hlasy.

Začátkem dubna si všichni milovníci ptactva mohou připomenout mezinárodní svátek všech opeřenců. Ptactvo můžeme obdivovat z důvodů hlasových a letových projevů, zároveň je jeho výskyt i jedním z ukazatelů stavu životního prostředí. To je potřebné chránit nejen pro volně žijící živočichy, ale i pro člověka samotného.

Například v šedesátých letech dvacátého století došlo v Evropě a Severní Americe k vysokému úhynu sokola stěhovavého a dalších druhů dravých ptáků z důvodu používání DDT v zemědělské výrobě. A právě intenzivní zemědělská výroba je pro výskyt ptáků v krajině velmi omezující.

Řada neziskových organizací i jednotlivců se snaží tuto situaci změnit. Využívají podpory ze strany Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajských úřadů či různých nadací, které každoročně vyhlašují dotační tituly právě na zvelebování podmínek pro volně žijící živočichy. Přispívají i nemalé finanční prostředky z Evropské Unie. Pozvolna se začíná obnovovat původní krajina a zvyšovat biodiverzita. Pomoci může každý, především svým ohleduplným přístupem k přírodě a svému okolí vůbec. A také například výsadbou stromků a keřů do remízků nebo instalací ptačích budek, které organizují ochránci přírody, případně další organizace (myslivci, včelaři). Jde o obnovu ploch, mezí, remízků a vodních toků vhodných pro hnízdění či pobyt ptactva.

Ne všichni mají čas a dostatek sil na praktickou pomoc v přírodě. Oslavit Den ptactva lze i příjemnou vycházkou – navštívením „Vítání ptačího zpěvu“ (Dawn Chorus Day) na Berounsku. Tato tradice vznikla v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy v první neděli v květnu ptačí zpěv. Jde o jakési symbolické vítání, kdy ještě před rozedněním se v mnoha zemích světa scházejí milovníci ptactva, aby se zaposlouchali do probouzející se přírody.

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou (Ekocentrum Kavyl) je spolupořadatelem Vítání ptačího zpěvu spolu s Českou společností ornitologickou a se Správou CHKO Český kras. I letos budete moci pozorovat zpívající ptáky, učit se je poznávat, dozvědět se informace a zajímavosti z jejich života a o možnostech jejich ochrany. Ornitologové předvedou ukázku odchytu a kroužkování. Akce potrvá asi čtyři hodiny, sraz účastníků bude v sobotu 1. května v 7,00 hodin u kostela ve Svatém Janu pod Skalou.

Navíc, máte - li dotazy týkající se nejen ptactva, ale jakékoliv ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně.


„Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.“


print mapa webu home  Ekoporadna  Ekoporadna-tiskové zprávy  Tisková zpráva duben