Ekocentrum

Tisková zpráva ekocentra KAVYL: únor 2010


1.3.2010, Svatý Jan pod Skalou


V únoru 2010 zahájila činnost ekoporadna ve Svatém Janu pod Skalou. Občané, firmy a instituce nejen z Berounska mohou tak směrovat své dotazy týkající se ekologické problematiky na tuto nově ustavenou ekoporadnu. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu ekoporadna(zavináč)ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna.


Od Nového roku postupně obnovuje svou činnost ekoporadna, která vznikla při Ekocentru Kavyl ve Svatém Janu pod Skalou.

Ekoporadna vznikla jako součást projektu “Středočeská síť ekoporaden”, jehož realizátorem je ZO ČSOP Vlašim, a do kterého je zapojeno dalších šest ekoporaden Středočeského kraje. Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP.

Cílem ekoporadny je poskytnout ekoporadenství široké veřejnosti z Berounska.

Ekoporadna nabízí široké spektrum ekoporadenství. Občané, firmy a instituce z Berounska si mohou v ekoporadně vyžádat rady týkající se např. odpadového hospodářství, znečištění životního prostředí, ekodomácnosti, zeleného úřadování, ekologicky šetrných výrobků, BIO výrobků, certifikačního systému FSC, ekologické výchovy, přírody Českého krasu apod.

Při osobní návštěvě je možné si prohlédnout pravidelné výstavy v prostorách ekocentra, dále je zde možnost nahlédnout nebo si zakoupit jednotlivé tištěné brožury Fragmenta Ioannea (nebo i celý sborník Fragmenta Ioannea Collecta = Sebrané střípky svatojánské) z různých oborů bádání v rostlinné i živočišné říši ve vztahu k území Českého krasu.

Brzy přijde jaro, proto vás zveme na výlet do Svatého Jana pod Skalou, který můžete spojit s návštěvou právě probíhající výstavy Jarky Juklíčkové a zavítat také do našeho ekocentra, které je pro návštěvníky otevřeno ve všední dny od 8 do 16 hod a od 20.3.2010 také v sobotu od 9.00 do 17 hodin.

"Tento projekt je podpořen finanční podporou SFŽP a MŽP."


print mapa webu home  Ekoporadna  Ekoporadna-tiskové zprávy  Tisková zpráva únor