Ekocentrum

Uskutečněné projekty


Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou (CEVV) bylo založeno 16.5. 1994. Zahájilo činnost v průběhu roku 1995 nejprve v prostorách Svatojánské koleje - VOŠ, od roku 2007 v nově zrekonstruovaném přízemí budovy Ekocentra Kavyl.

Od svého založení pořádá akce pro děti MŠ a žáky ZŠ a SŠ, a dále pro pedagogy škol i školských zařízení, případně pro pracovníky veřejné správy. Jedná se o výukové programy, školení, konference s environmentální tematikou. Od otevření budovy ekocentra Kavyl na jaře 2007 to bylo více jak 150 vzdělávacích akcí speciálně pro tyto cílové skupiny (vedle akcí pro nejširší veřejnost).

Naše ekocentrum je velmi aktivní organizace, která se od svého založení podílela na více jak 20 projektech. Jednalo se například o :

  • Projekt OPRLZ v grantovém schématu Síť enviromentálních informačních a poradenských center v letech 2006-2008 (podpořený přes MŽP ČR), kdy realizoval více jak 200 vzdělávacích akcí, včetně vzdělávání pracovníků veřejné správy. Více ...
  • Národní projekt Síť environmentálních informačních a poradenských center - Centrum ekologického výzkumu a výchovy (CEVV) ve Svatém Janu pod Skalou získalo v roce 2006 částečnou podporu při zřizování Ekocentra Kavyl ze strany ESF jako partner projektu v rámci programu OPRLZ v grantovém schématu "Síť environmentálních informačních a poradenských center". Více ...
  • Mezinárodní projekt EU - COMENIUS - Digital Portfolio as a strategy for teachers' professional development. Koordinátor: Associacao de Professores de Sintra, Portugalsko; Partnerem byla v ČR: Svatojánská kolej - VOŠ, dále dalšími partnery byly : Flemish Association of Pupil et School Support Centres, Belgie; Limburg Catholic Institution for Higher Education, Belgie; The Hague University, Nizozemí; Palmenia Centre for Continuing Education, University of Helsinki, Finsko; Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Lisbon, Portugalsko; Turku School of Economics and Business Administration, Finsko
    Hlavním cílem projektu bylo využít vzdělávací možnosti portfolia podporovaného ICT v profesním růstu učitele s cílem vybudování nových kompetencí a nových přístupů v metodice výuky. Více ...
  • Mezinárodní projekt EU MINERVA - Intercultural Learning in the Internet - IntCultNet. Koordinátorem byl Häme Polytechnic, Finsko, hlavním partnerem v ČR byla Svatojánská kolej - VOŠ - Interkulturní vzdělávání na Internetu "IntCultNet" byl výzkumný a vývojový projekt vícejazyčného školícího produktu pěti evropských zemí; při on-line vzdělávání projekt počítal s využitím pokrokových výukových metod při práci na počítači a s multimediálními aplikacemi. Více ...

Řada dalších projektů (jednoletých) byla Centrem ekologického výzkumu a výchovy realizována každoročně z grantů Středočeského kraje, MŠMT ČR a MŽP ČR. Například tisk osvětově zaměřeného přírodovědného sborníku FRAGMENTA IOANNEA COLLECTA od r. 2003 do r. 2009 s příspěvkem odboru ŽP Středočeského kraje, případně Fragmenta Ioannea Environmentalica v r. 2007 s příspěvkem MŠMT. Dále projekt Svatý Jan včera a dnes v roce 2008 s příspěvkem odboru kultury Středočeského kraje a další projekty s příspěvkem odboru ŽP Středočeského kraje. Dále například projekty EVVO s podporou NSEV Kladno (každoročně).


print mapa webu home  Uskutečněné projekty