Ekocentrum

Zajištění ekoporadenství prostřednictvím Středočeské sítě ekoporaden s garantovaným standardem

"Středočeská síť ekoporaden“ je stabilní síť poraden poskytujících ekoporadenství na standardní úrovni se širokou nabídkou témat v dosud nepokrytých regionech. Síť zajišťuje základní podmínky pro udržitelnost existence ekoporaden a informovanost cílových skupin o ekoporadenských službách ve Středočeském kraji

Specifickým cílem projektu „Středočeská síť ekoporaden“ je zajištění standardizovaných ekoporadenských služeb, které pomáhají občanům a specifickým cílovým skupinám (veřejná správa, podnikající fyzické a právnické osoby a ostatní právnické osoby – např. NNO a další) při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím na území Středočeského kraje.

Standardizované ekoporadenské služby se týkají kvality:
- infrastruktury (dostupnost ekoporadenství, vyhrazená telefonní linka, e-mailová adresa určená pro klienty, počítač, legální software, tiskárna, kopírka nebo operativní přístup ke službě kopírování, přístup k internetu, vlastní webové stránky s prezentací ekoporadenských aktivit, pracovní plocha vyhrazená pro ekoporadenství se zázemím, zpracovaný koncept zeleného/udržitelného úřadování v ekoporadně),
- procesů (formy kontaktu, aktualizace webových stránek, dostatečného počtu poskytnutých konzultací a jejich registrace, garantovaná lhůta na odpověď a její správnost, členění dle systémového poradenství (zprostředkování, poskytnutí informací, posudek či písemná analýza a zhodnocení problému klienta, většinou s doporučením, jak by měl jednat, odborné a tzv. procesní poradenství, management na dobu určitou), projektová – tematická, dlouhodobá, inovativní – poradenská činnost),
- lidských zdrojů (základní odborná poradenská kvalifikace poradce, profesní vzdělávání, publikační a prezentační činnost, funkční dovednosti – práce s PC a internetem a zpracovávání informací v nezbytném rozsahu, jazykové vybavení, specializované poradenství).

Více naleznete na stránce Ekoporadny


print mapa webu home  Aktuální projekty  Zajištění ekoporadenství