K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.

Aktuální nabídka

Přestože jsme v „době koronavirové“ museli zásadně utlumit většinu našich dosavadních aktivit pro veřejnost, plánujeme ​postupné obnovení části z nich. Informace o nich sledujte v sekci Aktuality. Tam se také pravidelně dozvíte něco o tom, co se právě děje (roste, kvete) nejen na samotném Bacíně, ale i v malebné krajině pod ním (včetně toho, co se třeba děje v přilehlých obcích Vinařice, Všeradice a dalších, nebo i kolem Domu přírody na nedalekém návrší Zlatého koně v blízkosti Koněpruských jeskyň).

Aktuálně budou na webové stránce doplňovány i kompletní náhledy na příspěvky publikované ve sborníku „FRAGMENTA IOANNEA COLLECTA“ (aneb „Sebrané střípky svatojánské“), vydávané pod tímto názvem každoročně již od roku 2003 (ISSN 1214-5041). Sborník zahrnuje jak příspěvky z oblasti přírodních věd referující o poznatcích z výzkumů prováděných na území Českého krasu, tak i příspěvky ze společenských věd, shromážděné převážně na základě přednášek z akcí organizovaných Centrem ekologického výzkumu a výchovy (včetně seminářů a konferencí).

Můžete také využít určování hub v rámci „houbařské poradny“.

O Ekocentru Bacín

Ekocentrum Bacín navazuje na cíle a aktivity Ekocentra Kavyl, které působilo od roku 1995 ve Svatém Janu pod Skalou při Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické, ale koncem roku 2019 muselo v tamních prostorách svoji činnost ukončit. Je novým zařízením Centra ekologického výzkumu a výchovy s kanceláří situovanou od roku 2020 v budově Recepce Zámeckého dvoru ve Všeradicích (nyní Dvůr Všerad).

Cílem Ekocentra Bacín je především

Vzdělávání

poskytování vzdělávacích ekologických programů pro MŠ a ZŠ, pro pedagogy, pro rodiny s dětmi, pro seniory i pro děti se speciálními potřebami

Informační činnost 

poskytování informací a materiálů o CHKO Český kras, pořádání přednášek, vycházek a exkurzí s odborným průvodcem

Výzkum

výzkumná činnost na území CHKO Český kras

Publikační činnost

průběžná příprava odborných článků ve formě preprintů či reprintů pod souhrnným označením Fragmenta Ioannea a jejich publikování v podobě souhrnného sborníku pod názvem „Fragmenta Ioannea Collecta“ (ISSN 1214-5041);

Osvěta

osvětová činnost pro veřejnost (výstavy, semináře, kurzy, konference), se specializací na témata trvalé udržitelnosti či rezilience, na poznávání a určování hub, nebo na vybrané oblasti učení Dálného východu (např. interpretace nejstaršího taoistického spisu Tao te ťingu), včetně nabídky kurzu úvodu do čínského jazyka a písma.

Vzdělávací programy

Dříve běžná nabídka vzdělávacích ekologických programů pro MŠ a ZŠ, pro pedagogy, pro rodiny s dětmi, i pro seniory „Vzdělávací programy“  byla v důsledku pandemie koronaviru dlouhodobě pozastavena. O jejím případném obnovení budeme informovat.

Kde nás najdete

Po-pá 10:00 - 16:00 / po předchozí dohodě emailem